Skip to main content
0

Nu lanserar Radonova sin nya produkt för radondosimetri

Lagom till säsongen för radonmätning lanserar Radonova en ny produkt för radondosimetri. I anslutning till lanseringen har vi ställt några frågor till Radonovas vd Karl Nilsson.

Varför har ni valt att utveckla den nya produkten?
Vi ser ett ökat behov av en helhetslösning för radondosimetri. Enkelt uttryckt är det en service där man mäter vilken radonexponering den enskilda arbetstagaren utsätts för. Historiskt är det framförallt gruvor och andra arbetsplatser under jord som använt radondosimetri. I samband med införandet av EU:s nya strålskyddsdirektiv och nya nationella strålskyddslagar ökar dock behovet att använda radondosimetri även ovan jord. Därför är människor som arbetar i lokaler med förhöjda radonhalter hjälpta av en säker och effektiv produkt för radondosimetri.

Vad gör Radonovas radondosimetri unik?
Vi har en produkt för radondosimetri som är ackrediterad enligt ISO 17025. Dessutom erbjuder vi ett enkelt koncept där slutkunden inte behöver vara expert på radonfrågor.

Rapport visar varje medarbetares exponering

Hur går mätningen till?
När beställningen är gjord levererar vi persondosimetrar till arbetstagarna. Sedan bär de dem i tre månader (under arbetstid) och skickar därefter dosimetrarna åter till oss. Efter två veckor erhåller varje medarbetare en rapport som visar den egna exponeringen för radon. Dessutom görs en jämförelse med det nationella gränsvärdet för respektive land. Därefter erhåller arbetstagarna en ny dosimeter varje ny tremånadersperiod . På nästkommande rapport visas både den ackumulerade exponering och exponeringen för den aktuella mätperioden. Efter ett år erhålls information som visar årsexponeringen. Det är normalt den som ska rapporteras in till den nationella strålskyddsmyndigheten.

Var hittar jag mer information?
Det enklaste är att gå in på vår hemsida radonova.se. Där kan man läsa mer och enkelt ta kontakt med någon av våra radonexperter som kan hjälpa till med mer information, beställning m m.

Risker med radon
Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när isotopen uran-238 sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar. Radondöttrar är radioaktiva metallatomer som fastnar i våra luftvägar vid inandning. När detta sönderfall sker avges strålning från radondöttrarna som kan skada cellerna i våra luftvägar och lungor. På så vis kan radon i värsta fall orsaka cancer. Enligt World Health Organization, WHO, är 3 till 14 procent av alla lungcancerfall orsakade av radon.

Mer information om radondosimetri finns här»

Radondosimetri

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.