Skip to main content
0

Nu börjar säsongen för radonmätning

Av september 28, 2021Nyheter, Radonmätning

Den 1 oktober startar säsongen för radonmätning i Sverige. Egentligen kan man mäta radon året om men om man vill ha att ett årsmedelvärde för radonhalten i sitt hem eller på arbetsplatsen ska man mäta i minst två månader under eldningssäsongen. I Sverige pågår den mellan 1 oktober och 30 april.

Varför är årsmedelvärdet för radon viktigt?

Årsmedelvärdet för radon är viktig ur flera aspekter. Inte minst för att det är den långvariga exponeringen av radon som kan orsaka lungcancer. Radonhalten kan också variera kraftigt under dygnet och under olika dagar. En mätning som genomförs under några dygn ger endast en nulägesbild och fångar inte upp årstidsvariationer i radonhalten. En mätning som görs under sju till tio dagar kan därför ses som en indikation men bör följas upp med en långtidsmätning under eldningssäsongen. Detta för att få en tillförlitlig bild av vilka eventuella risker man utsätts för när man vistas i den aktuella miljön.

Digitaliserad process gör mätningen enkel och säker

Genom en till stora delar digitaliserad process har Radonova gjort det väldigt enkelt att genomföra en mätning i bostaden eller på arbetsplatsen. Från att beräkna antal dosor till att hantera instruktioner och rapportering.

– Det är ganska vanligt att både företag och privatpersoner tror att en radonmätning är komplicerad och dyr. Så är det inte. I dag kan mätning, analys och rapportering genomföras på ett väldigt rationellt och kostnadseffektivt sätt. Många blir förvånade över hur smidigt det är och ångrar att de inte genomfört en radonmätning tidigare, kommenterar Karl Nilsson, vd för Radonova Laboratories.

Nya produktionslinjen ökar kapacitet och leveranssäkerhet

I slutet av föregående mätsäsong invigde Radonova en ny produktionslinje. Med det ökade produktionskapaciteten med cirka 300 procent. För kunderna innebär den nya produktionslinjen en ännu högre leveranssäkerhet och kortare leveranstider. Företaget har också rekryterat fler medarbetare som ska matcha en ökad efterfrågan på radonmätningar samtidigt som service och support kan fortsätta att vara branschledande.

– Det känns väldigt bra att börja den nya mätsäsongen med en väl intrimmad produktionslinje och duktiga medarbetare som med kunskap, erfarenhet och engagemang kan hjälpa våra kunder genomföra en kvalitetssäkrad radonmätning, fortsätter Karl Nilsson., vd för Radonova Laboratories.

Anlita endast ackrediterade laboratorier

En felaktigt uppmätt radonhalt kan leda till att man vistas i en inomhusmiljö med förhöjda radonhalter i tron att man inte är i fara. För att försäkra sig om en säker mätning bör radondosor alltid köpas från ett radonlaboratorium som är ackrediterat enligt ISO 17025. Då säkerställer man en korrekt mätning och får ett resultat som går att lita på.

Därför bör man mäta radonhalten

Det finns allt större kunskap om de hälsorisker som radonexponering medför. I dag vet vi att radongas är den näst vanligaste orsaken till lungcancer och studier visar att ett betydande antal lungcancerfall beror på just långvarig exponering för radongas. Förutom att våra hem kan ha förhöjda radonhalter har på senare år även arbetsplatser lyfts fram som en potentiell riskmiljö. Liksom hemmet kan arbetsplatsen vara en plats där vi kan utsättas för långvarig exponering för radongas.

Se filmen om hur vi hanterar våra kunders radonmätning»

Ny säsong för radonmätning

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.