Radonmätning i Täby & Vaxholm

Radon är en radioaktiv gas som är den näst vanligaste orsaken till lungcancer. Enligt Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten drabbas årligen 500 personer av lungcancer i Sverige på grund av radon.

Täby och Vaxholm har förhållandevis höga halter radongas i hus och fastigheter. I Täby har t.ex. Radonova mätt upp årsmedelvärden för radon över 2500 Bq/m³, vilket ska jämföras med gränsvärdet 200 Bq/m³. Av samtliga mätningar som genomförts i Täby och Vaxholm ligger 25% över gränsvärdet. Därför är det viktigt att mäta halten radon.

För att mäta radon kan du enkelt beställa radondosor från oss och som är bosatt i Täby eller i Vaxholm får du mätning extra billigt genom att använda rabattkoden ST2018TABVAX. När du använder rabattkoden kommer ditt resultat även skickas till respektive kommuns miljökontor. Radonova är Sverige ledande oberoende radonlaboratorium. Vi har verkat i branschen i mer än 30 år och har samtliga nödvändiga godkännande som t ex ackreditering enligt ISO 17025. Detta så att du erhåller ett korrekt årsmedelvärde du kan lita på.

Huvudsakligen kommer radongasen från marken, men det finns även områden med en hel hus där radongasen kommer från så kallade blåbetong. Blåbetong går att finna i Täby i områden som t.ex. Ensta, Näsby Park och Viggbyholm. Detta i hus byggda innan 1975. En hel del hus med blåbetong finns även i Vaxholm. Om det skulle visa sig att man har höga halter radon från mark eller blåbetong går det dock att lösa. Det finns specialiserade bolag som jobbar med att åtgärda problem med för höga radonhalter.