Radonmätning i Piteå

Piteå är en kommun där det kan finnas mycket höga halter av radon. Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken. Detta eftersom det är en sönderfallsprodukt av Uran som det finns mycket av i svensk berggrund. Det är i samband med att gasen läcker in i byggnader och hus som man kan få en förhöjd koncentration som kan vara farlig för hälsan. När radon sönderfaller bildas nämligen radondöttrar som är radioaktiva metallatomer. Dessa kan fastna i våra luftvägar när vi andas in gasen och på lång sikt ge upphov till lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att ca 500 personer i Sverige får lungcancer orsakad av radon varje år. I de fall radon kommer från byggnadsmaterial är det från så kallad blåbetong, vilket var ett relativt vanligt byggnadsmaterial i hus fram till 1975.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att halten i vår inomhusluft inte ska vara högre än 200 Bq/m³. Radonova har mätt upp årsmedelvärden för vissa fastigheter i Piteå där halten radongas legat uppåt 1200 Bq/m³.

För ditt hus eller villa ansvarar du själv för radonmätningen. För flerbostadshus är det bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren som ansvarar för att mätning av radon genomförs. Piteå kommuns miljö- och hälsoskydd gör tillsyn och kontroll av radonarbetet i flerbostadshus, skolor och förskolor, samt kan även ge rådgivning om du misstänker att du har förhöjda radonhalter i din villa. I samband med mätning av flerbostadshus är det viktigt att fylla i en mätplan från Piteå kommun.

Det är enkelt att genomföra en mätning. För att mätningen ska vara godkänd ska den genomföras av ett ackrediterat laboratorium, vilket Radonova är för samtliga sina mätningar. Du beställer ett visst antal radondosor beroende på vilken typ av fastighet eller hus du har via vår webbshop. Vår hemsida guidar dig till rätt antal radondosor när du lägger beställningen. När du erhållit dosorna efter 2 – 3 dagar placeras de ut enligt medföljda instruktioner. När mätningen avslutats skickas detektorerna åter till oss i ett medföljande returkuvert. Därefter dröjer det normalt en vecka innan du får svaret via e-post eller kan ladda ner det från vår webbportal. Mätningen bör genomföras under eldningssäsongen (1:a oktober – 30:e april) för att vara tillförlitlig. Om man vill mäta utanför säsong rekommenderar vi en så kallad korttidsmätning, 7 – 10 dagar, där man snabbt får indikation på radonhalten i huset eller fastigheten.