Radonmätning i Göteborg

Radon är en radioaktiv gas i vår inomhusmiljö som antingen kommer från marken eller från byggnadsmaterial.  Det är den miljöfaktor i inomhusmiljön som orsakar flest dödsfall i Sverige. I Göteborg är byggnadsmaterialet blåbetong i villor, radhus, lägenheter och arbetsplatser betydligt mer vanligt än i övriga landet, men det finns också i marken vilken framgår av Radonriskkartan över Göteborg. Därför är det viktigt att mäta halten radon i inomhusluften för att kontrollera att den ligger under riktvärdet 200 Bq/m3, som har fastställts av Folkhälsomyndigheten. Av samtliga mätningar som hittills genomförts av Radonova i Göteborg ligger 15% av husen och fastigheterna över gränsvärdet på 200 Bq/m3. I vissa fall har det legat så högt som 5000 Bq/möver.

Genom att ligga under riktvärdet så minskar man risken för att drabbas av lungcancer till följd av radongas. Årligen drabbas nämligen ca 500 personer av lungcancer i Sverige till följd av radon enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, vilket omräknat för Göteborgs kommun innebär 30 personer.

Radon är mycket enkelt att mäta. Man beställer helt enkelt radondosor från Radonova, som är ett oberoende ackrediterat laboratorium, och placerar ut dem i huset eller lokalen som behöver mätas. Mätperioden varierar mellan 10 dagar och 2 månader beroende på vilken typ av radondosor man väljer. Om det skulle visa sig att man har en halt över riktvärdet på 200 Bq/m3 bör man åtgärda. Runt Göteborg finns flera bolag som är specialiserade på det.

Tillsynen för att kontrollera radonarbetet bedrivs av Miljöförvaltningen i Göteborgs stad. De kommer förr eller senare att undersöka radonarbetet i alla flerbostadshus, skolor och förskolor.