Kvalitetssäkrad radonmätning i alla led

Av april 15, 2020 Radonmätning

Radonova arbetar sedan bolaget startades för att erbjuda en kvalitetssäkrad process för radonmätning. Det bidrar till att vår mätservice i dag är godkänd världen över och genomförs på ett korrekt sätt enligt nationella krav. Hittills har vi levererat radonmätningar till mer än 50 länder. Med hjälp av effektiva processer och en hög grad av digitalisering kan vi också erbjuda korta leverans- och analystider, både i Europa och Nordamerika.

Nedan beskriver vi våra fem viktigaste pelare för att genomföra en kvalitetssäkrad radonmätning:

Ackreditering

Radonovas mätmetoder är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025. Det innebär att våra mätprocesser kontinuerligt revideras av ett oberoende statligt organ som är medlem i European Accreditation. Den granskningen genomförs årligen och sker på plats under minst två dagar. Vi revideras även med avseende på opartiskhet vilket är ett krav i ISO/IEC 17025. Det innebär enkelt uttryckt att det inte ska finnas något egenintresse för Radonova att påvisa ett visst mätresultat. Läs mer om vår ackreditering här.

Validering

Vissa länder kräver att man validerar sin mätprocess. Det sker normalt genom att man sänder in radondosor för blindtest hos en nationell myndighet där dosorna exponeras för olika nivåer av radon. Därefter skickas dosorna åter till Radonovas laboratorium för analys och framtagande av mätresultat. Därefter jämförs resultatet med det officiella värdet från den nationella myndigheten. Här kan du läsa om resultatet från vårt senaste valideringstest.

Jämförelsetester

Radonova deltar regelbundet i nationella och internationella jämförelsetester. I dessa tester deltar olika radonlaboratorier frivilligt och radondosorna från de olika leverantörerna exponeras samtidigt för en radonhalt som deltagarna inte känner till i förväg. Resultaten från testerna används som underlag till Radonovas ackreditering. Ett av de mest krävande jämförelsetesterna är det som genomförs av statliga tyska BfS (Bundesamt für Strahlenschutz). Här kan du läsa mer om Radonovas resultat från detta.

Kontroll hos kunder

Kontroller hos Radonovas kunder sker framförallt i USA och Kanada som jämfört med Europa har ett delvis annat sätt att säkerställa kvaliteten hos radonlaboratorier. Bland annat ska var tionde utplacerad dosa ha en ”duplicate”. Det innebär att det ska finnas två radondosor vid 10 procent av mätpunkterna och att resultaten från dessa ska jämföras. På så vis kan man kontrollera jämnheten i resultaten från mätlaboratoriet. Dessutom kontrolleras noggrannheten genom att kunder som placerar ut många radondosor åläggs att skicka 3 procent av dosorna från Radonova till en testanläggning med bestämda referensvärden. På så vis går det att göra ett så kallat blindtest för Radonovas radondosor där kunden kan verifiera att mätningen är kvalitetssäkrad. Kunder måste också göra kontroller av ej exponerade radondosor, så kallade ”blanks”.

Egna tester

I varje mätprocess lägger vi minst två radondosor som har exponerats i en kalibreringskammare med känd radonhalt. Genom att kontrollera att dessa radondosor visar korrekt resultat görs en granskning och kvalitetssäkring av mätprocessen på laboratoriet.

Valideringstest, kvalitetssäkrad

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.