Beställ radondosor från Sveriges ledande laboratorium

Över 4 000 000 producerade radondosor
• Korta leveranstider och snabba resultat
• Sveriges ledande oberoende laboratorium
• Unik produktportfölj ger dig möjlighet att mäta radon året runt
• Godkända av SWEDAC och Strålsäkerhetsmyndigheten

Radonmätning

Beställ era radondosor från oss

Radoninstrument

Professionella radoninstrument från Saphymo

Cesiummätning

I livsmedel, vatten och fasta material

Mätning av radon med radondosor från Sveriges ledande laboratorium

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när ämnet Uran238 sönderfaller. Enligt World Health Organization, WHO, är 3% – 14% av alla lungcancerfall orsakade av radon. Risken varierar beroende på var man bor. SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige, räknar med att ca 500 lungcancerfall per år orsakas av radon från svenska bostäder. Bor eller arbetar man i en fastighet med hög radonhalt, det vill säga en radonhalt som överstiger gränsvärdet på 200 Bq/m3, löper man större risk för att drabbas. Därför ska man mäta radon i sin bostad och arbetsplats.

Radonova är Sveriges ledande laboratorium för mätning av radon i villor, flerbostadshus och på arbetsplatser. Genom att använda våra radondosor, även kallade radondetektorer, kan ni enkelt och med hög noggrannhet få ett svar på vilken radonhalt det finns i inomhusluften.

För organisationer och företag som förmedlar många radonmätningar kan vi erbjuda en unik webbplattform, RadOnline, där ni kan få er egen profil och kan göra allt från att beställa dosor, erhålla resultat, få statistik över resultat mm. Kontakta oss så kan vi sätta upp ett konto eller svara på era frågor.

Utöver våra radondosor kan vi även erbjuda mätning av cesium och instrument för kontinuerlig radonmätning. Våra instrument kommer bland annat från världens ledande tillverkare, Saphymo, som kan erbjuda allt från logger till instrument med högsta möjliga flexibilitet för din verksamhet.

Vårt företag med rötter i universitets- och forskarvärlden har mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft med hjälp av våra radondetektorer Radtrak2®, Rapidos® och Duotrak®. Vi placerar oss alltid mycket högt upp i internationella jämförelsetester. Våra säkra mätmetoder med hög noggrannhet är ackrediterade av SWEDAC samt är godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige.