Skip to main content
0

Hur har covid-19 ändrat förutsättningarna för radonmätningar?

Av september 22, 2020Radonmätning, Nyheter

Den pågående pandemin och covid-19 har ändrat förutsättningarna för radonmätningar världen över. VD:n för världens största radonlaboratorium Radonova kommenterar här förändringarna i branschen. 

Viktigare än någonsin att skydda sina lungor

Covid-19 har satt folkhälsan i centrum och vi märker på vårt radonlaboratorium att intresset för att mäta radon ökat. Fler och fler människor tänker på sin hälsa och vill veta vilka radonhalter de utsätts för. På så vis vill man när det krävs minska risken för lungcancer som en följd av höga halter.

Det finns inget bevisat samband att man skulle drabbas hårdare av covid-19 om man också utsätt för höga radonhalter. Samtidigt påverkar både radon och covid-19 ett våra viktigaste organ, lungorna. Som ett centralt organ är lungorna viktiga att skydda, både från virus och förhöjda halter av den radioaktiva gasen radon.

Nya arbetsplatser i hemmet behöver mätas

Fler och fler har börjat arbeta hemifrån. För många arbetstagare har det tillsvidare blivit den permanenta arbetsplatsen. EU:s nya strålskyddsdirektiv ställer samtidigt krav på att ha kontroll på radonhalten som måste ligga under det nationella gränsvärdet (som normalt ligger mellan 100 Bq/m³ och 300 Bq/m³).

I vissa länder, exempelvis Sverige, är det väldigt vanligt att ha mätt radonhalten i sitt hem, dock kan det fortfarande finnas anledning att kontrollera just sin arbetsplats i hemmet. Detta eftersom hemmakontoret kan vara placerat i en del av bostaden som tidigare inte mätts. Normalt har sovrummet och vardagsrummet mätts, men inte andra utrymmen eftersom man inte räknar med att den boende spenderar mycket tid där. För att vara på säkra sidan är det således viktigt att även mäta det utrymme i bostaden där man arbetar.

Samtidigt finns det andra länder där knappt någon bostad har mätts. Istället har radonmätning endast skett på arbetsplatsen. Finland är ett sådant exempel. Där är det ännu viktigare att kontrollera radonhalten i hemmet och framförallt i hemmakontoret nu när alltfler arbetar hemifrån under längre tid.

Det måste var enkelt att själv mäta radon

I samband med pandemin har det blivit alltmer reglerat vilka man tillåter besöka arbetsplatser och vilka man släpper in i hyresfastigheter. I vissa länder som t.ex. USA har detta slagit hårt mot de professionella radonkonsulterna som jobbar med utplacering av radondosor. De släpps inte längre in för att placera ut radondosor eller samla in dem efter mätperiodens slut. Det ställer i sin tur högre krav på radonlaboratorier att utforma sin mätservice så det är lätt för slutanvändare att mäta själv. Genom en till stora delar digitaliserad process ligger Radonova i framkant av den utvecklingen, från att beräkna antal dosor till att hantera instruktioner och rapportering. Till skillnad mot för säg fem år sedan är det nu väldigt enkelt att själv genomföra en mätning i bostaden eller på arbetsplatsen.

Anlita endast kontrollerade laboratorier

Pandemin har även satt fingret på vikten av köpa in varor av rätt kvalitet. Det finns otaliga exempel där ej godkända skyddskläder eller munskydd har köpts in. Det har till och med förekommit falsk märkning. Det riskerar självklart människors hälsa.  Det är enkelt att dra en parallell till radonmätning. En felaktigt uppmätt radonhalt kan leda till att man vistas i en inomhusmiljö med förhöjda radonhalter i tron att man inte är i fara. För att försäkra sig om en korrekt mätning ska radondosor därför alltid köpas från ett radonlaboratorium som är ackrediterat enligt ISO 17025. Det innebär oftast mätningen blir lite dyrare (jämfört med att använda ej ackrediterade radonlaboratorier). Å andra sidan försäkrar du dig då om att du mäter rätt, vilket är A och O. Att betala för en radonmätning som inte håller måttet är bara att kasta pengarna i sjön.

Karl Nilsson, VD, Radonova Laboratories 

covid-19

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.