Skip to main content
0

Därför är radonmätning säsongsstyrd

Av augusti 16, 2022Radonmätning

Den 1 oktober börjar säsongen för radonmätning i Sverige. I den här artikeln förklarar vi varför den är säsongsstyrd. Det går visserligen att mäta radonhalten året om men om man vill ha ett årsmedelvärde (vilket i de flesta fall är ett krav) för sitt hem eller arbetsplats ska man mäta radon under den så kallade eldningssäsongen i minst två månader.

I Sverige pågår den säsongen mellan 1 oktober och 30 april. Det är vanligtvis under den perioden man värmer upp fastigheter och har stängda fönster och dörrar. Det skapar ett undertryck i huset vilket gör att radonhalten stiger då luft sugs in från marken under golvet. Under dessa förhållanden får man en hög kvalitet på mätningarna och jämförbara siffror.

Att mäta radon mitt i sommaren är alltså möjligt men riskerar att ge missvisande låga värden när fastigheten ofta är väl genomvädrad. Syftet med att rekommendera mätning under eldningssäsongen är att denna mätperiod vanligen ger en uppskattning av årsmedelvärdet som inte underskattar det sanna värdet.

Som ordet årsmedelvärde antyder är det ett medelvärde för radonhalten under ett helt år. Alltså det medelvärde man skulle få om man mäter radon i en fastighet under ett helt år. Det är naturligtvis möjligt att mäta 12 månader i sträck för att erhålla ett sådant värde (och det görs i vissa länder).
I de flesta fall är det dock en onödigt otymplig och utdragen process. Det ökar också risken för fel då radondosor ganska lätt kan försvinna eller skadas under en så lång tidsperiod. För att korta ner tiden har Strålsäkerhetsmyndigheten i sin metodbeskrivning angett att det räcker med två månaders mätning av radon under eldningssäsong.

Många andra länder använder motsvarande metodik. I exempelvis Norge pågår eldningssäsongen mellan 15 oktober och 15 april. I vårt andra grannland Finland varar eldningssäsongen mellan 1 november och 31 mars.

Stort intresse att kontrollera radonhalten

– Som världens största radonlaboratorium har Radonova tillgång till mycket stora mängder data som byggs på för varje mätsäsong. Det bidrar till att vi kan erbjuda smidiga radonmätningar som ger kunden tillförlitliga svar om radonhalten utgör en hälsorisk eller ej. Förra året utförde vi rekordmånga mätningar under eldningssäsongen och inför kommande säsong märker vi ett stort intresse från såväl villaägare som bostadsrättsföreningar och företag. Fler vill helt enkelt ha full koll i radonfrågan, säger Radonovas VD Karl Nilsson.

Varför är årsmedelvärdet viktigt vid radonmätning?

Årsmedelvärdet för radon är viktigt av flera anledningar. Inte minst för att det är den långvariga exponeringen av radon som kan orsaka lungcancer. Om man exempelvis vistas tillfälligt i ett utrymme där referensvärdet 200 Bq/m3 överskrids men i vanliga fall inte är i sådan miljö är det inte farligt. Om man däremot vistas långvarigt i en miljö där referensvärdet överskrids ökar det risken för lungcancer.

Metodiken att mäta under en förhållandevis lång tid som två månader är också viktig. Radonhalten kan nämligen variera stort under dygnet och under olika dagar. En mätning som bara görs under några dygn kan därför bli väldigt missvisande. En mätning som görs under sju till tio dagar kan ses som en indikation men bör följas upp med en långtidsmätning under eldningssäsong. Detta för att få en tillförlitlig bild av vilka eventuella risker man utsätts för när man vistas i den aktuella miljön.

radonmätning är säsongsstyrd

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.