0

Radonova fortsätter växa med Hanna Hällström som senaste tillskott i supporten

Av januari 20, 2021Nyheter

Hanna Hällströms resa från butikschef och apotekstekniker till Radonovas supportavdelning visar än en gång att det går utmärkt att förflytta sin yrkesbana i sidled. Flera års erfarenhet av kundkontakter, lagarbete och högt tempo har gett Hanna ett bra avstamp för att arbeta i Radonovas support.

– Jag började på Radonova i november och har förstås mycket att lära om radon och radonmätning. Samtidigt har jag fått en bra introduktion och goda möjligheter till internutbildning. Här finns många duktiga kollegor som kan dela med sig av både kunskap och erfarenhet. När man arbetar i kundsupporten ställs man hela tiden inför nya situationer och frågor som gör att man lär sig snabbt. Om jag inte själv kan hjälpa kunden vet jag att svaret aldrig är långt bort. Det som skiljer mest från mina tidigare arbeten är att kundkontakten här främst sker via telefon, kommenterar Hanna.

Tillväxt och eget ansvar bidrar till en stimulerande arbetsplats

– Som arbetsplats upplever jag Radonova som väldigt avslappnad och omväxlande. Här finns tydliga visioner och mål som går att förstå. Det skapar engagemang och en känsla av att alla har en viktig roll. Istället för detaljstyrning präglas arbetet av frihet under ansvar. Här finns ett flexibelt synsätt vad gäller arbetsrollen. Säsongen för radonmätning är cyklisk och kundernas behov varierar över tid. Mitt arbete inleddes med stort fokus på ordermottagning men handlar nu främst om att avsluta mätningar och så snabbt som möjligt ge kunderna säkra analyssvar. Det gör att man får rycka in och se fler delar av verksamheten. Det bidrar i sin tur till variation och bättre blick för hela produktionsprocessen, fortsätter Hanna.

– Om jag jämför med tidigare arbetsplatser skiljer sig Radonova också på så vis att det är en verksamhet med stort fokus på tillväxt. Mina tidigare jobb har präglats mycket av krav på besparingar och en pressad marknadssituation. På Radonova handlar det mer om utveckling och att växa på en global marknad med stor potential. Det är klart att det stimulerar och skapar en positiv inställning till jobbet, avslutar Hanna.

Hanna Hällström är utbildad apotekstekniker och har även arbetat som butikssäljare och butikschef inom damkonfektion.

Varför ska man mäta radon?

I världen dör årligen cirka 230 000 personer av lungcancer orsakad av radon. Radongasen är en del av grundämnet urans sönderfallskedja. Eftersom uran finns på väldigt många platser i jordskorpan finns även radon nästan överallt. Speciellt hårt drabbat är områden med mycket berg och/eller områden med kyligt klimat. Det senare beror på att radongashalterna oftast kan bli höga i isolerade hus som värms upp.

För att veta sin radonhalt bör man alltid mäta. De flesta länder i världen kräver mätningar som ger ett årsmedelvärde vilket normalt innebär att radondosan ska mäta längre än tre månader.

Hanna Hällström, Radonovas support

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.