Konsult

Om du är ett åtgärdsbolag, konsult, fastighetsförvaltare eller annan typ av företag som levererar många mätningar till småhus, flerbostadshus och arbetsplatser kan ni använda vår webbplattform, RadOnline, där ni kan få er egen profil och kan göra följande:

  • Beställa detektorer eller mätpaket som skickas till er eller direkt till era kunder
  • Fylla i uppgifter om mätningar
  • Visa inneliggande beställningar
  • Visa status på era dektorer, om de har erhållits av oss etc
  • Visa analysresultat
  • Sök och titta på mätningar
  • Visa statistik och resultatfiler som kan sorteras efter era egna behov

Kontakta oss eller ring oss på 018-56 88 00 så kan vi sätt upp ett konto eller svara på dina frågor och berätta mer.

Om ni redan har en profil så loggar ni in här.