Skip to main content
0

Fem tillfällen då du som privatperson bör mäta radon

Av februari 14, 2023Radonmätning, Villa

Det finns allt större kunskap om de hälsorisker som radonexponering medför. Studier visar också att ett betydande antal lungcancerfall beror på just långvarig exponering för radongas. Samtidigt finns det fortfarande en relativt utbredd osäkerhet om när man bör mäta radonhalten i ett hem. För att göra det enklare att avgöra när det är dags att mäta listar Radonovas experter fem tillfällen då privatpersoner bör vara särskilt observanta.

Genom att säkerställa att det finns aktuella och tillförlitliga radonvärden ökar man tryggheten samtidigt som obehagliga överraskningar undviks i ett senare skede.

Vid köp/försäljning av bostad

När en villa eller lägenhet ska byta ägare är det särskilt viktigt att ha koll på den aktuella radonsituationen. Det kan till exempel vara så att en radonmätning inte har utförts tidigare eller att den mätning som gjorts är äldre än fem år. Det kan också vara så att det genomförts renoveringar eller markarbeten i anslutning till fastigheten efter den senaste mätningen vilket kan påverka radonhalten. Om man inte redan har en aktuell och säker uppgift om radonhalten i bostaden går det att göra en smidig radonmätning vid husköp. Mätningen som genomförs under 48 timmar kan utföras året om och uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivning för rådgivande korttidsmätning av radon i bostäder.

När det byggts om

Efter en ombyggnation ska man mäta radonhalten oavsett om tidigare mätning finns. När du bygger om kan det också vara viktigt att mäta radon av samma anledning som när ventilationen förändras. En ombyggnad kan också påverka luftflöde och även täthet mot omgivande mark i till exempel en källare där det finns radon i marken utomhus. (Den vanligaste orsaken till en förhöjd radonhalt är markradon).
Från sent 1920-tal fram till mitten av 1970-talet hände det att man förde in radonstrålning i hus genom att man använde ett byggmaterial som heter blå lättbetong vilket innehöll uranhaltigt alunskiffer. Detta material används inte längre i hus men har man själv eller tidigare ägare gjort en ombyggnad någon gång under ovan nämnda tidsperiod kan det vara värt att genomföra en radonmätning.

Vid ny eller förändrad ventilation

Om man bytt eller förändrat ventilationen eller uppvärmningssystemet bör en ny radonmätning genomföras. Anledningen är att luftflöde och riktning har en inverkan på radonhalten. Ibland blir den lägre tack vare ventilationen, men är den felkonstruerat (sett till radon) kan man i stället råka dra in mer markradon i ett hus utifrån.

Vid förhöjda radonhalter krävs åtgärder och en viktig del av dessa är just att man kontrollerar fastighetens luftflöden. Flöden kan optimeras med befintlig ventilation eller annan utrustning som installeras, till exempel radonsugar eller radonbrunnar. För att detta ska genomföras på ett korrekt sätt måste man samtidigt veta vilken typ av radonmätning som ska genomföras. Här kan en certifierad radonkonsult vara behjälplig och ge svar på de frågor som uppstår.

När en radonmätning har genomförts men är äldre än fem år

En vanlig första fråga brukar vara om man behöver mäta radonhalten i den aktuella bostaden? Det enkla svaret är ja, om en radonmätning inte genomförts de senaste fem åren eller efter det att fastigheten byggts om eller renoverats bör en mätning genomföras. Radonhalten kan förändras över tid och till exempel påverkas av rörgenomföringar, sprickbildningar, ventilation och ändrade markförhållanden. Det går alltså inte att förlita sig på en tio år gammal radonmätning. Under en så lång tidsperiod händer det ofta mycket i och kring en fastighet som kan ha påverkat radonhalten inomhus.

Om du misstänker förhöjda radonhalter (Obs! Radonkartor ger ej svaret…)

Radon kan ta sig in i bostaden även om man inte bor i ett riskområde eller har blåbetong i väggarna. Tyvärr finns det fortfarande en ganska utbredd uppfattning att så kallade radonkartor ger svar på om man behöver genomföra en mätning eller ej. Så är inte fallet. En radonkarta säger ingenting om radonhalten i den enskilda fastigheten. Dessutom bygger de som finns ofta på gammal och otillräcklig data. Radonkartor kan i bästa fall vara ett verktyg när beslutsfattare ska göra mer generella prioriteringar men de går aldrig att använda för att bedöma risken för förhöjda radonhalter i en viss byggnad, oavsett om det är en bostad eller en arbetsplats. Det enda sättet att få en tillförlitlig bild av de aktuella radonhalterna är därför att genomföra en mätning.

När du som fastighetsägare har bestämt dig för att genomföra en mätning är det viktigt att vända sig till ett radonlaboratorium som är ackrediterat enligt ISO-standarden 17025. På så vis garanteras ett tillförlitligt mätresultat samtidigt som man möter de myndighetskrav som finns på genomförande och analys.

Då ska du mäta radon

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.