Skip to main content
0

Därför bör man mäta radonhalten hemma och på jobbet

Av september 17, 2021Radonmätning

Det finns allt större kunskap om de hälsorisker som radonexponering medför. I dag vet vi att radongas är den näst vanligaste orsaken till lungcancer och studier visar att ett betydande antal lungcancerfall beror på just långvarig exponering för radongas.

Förutom att våra hem kan ha förhöjda radonhalter har på senare år även arbetsplatser lyfts fram som en potentiell riskmiljö. Liksom hemmet kan arbetsplatsen vara en plats där vi kan utsättas för långvarig exponering för radongas. Som en del i arbetet för att minska de riskerna anger sedan några år det så kallade EURATOM BSS-direktivet hur våra arbetsplatser ska mätas och vid behov åtgärda förhöjda radonhalter. EU:s medlemsstater måste också ha handlingsplaner för radon på plats som även speglas i den nationella lagstiftningen. Länder som USA och Kanada har också infört omfattande program och regelverk för att minska radonexponeringen.

Behöver radonhalten verkligen mätas där jag bor eller arbetar?

En vanlig första fråga brukar vara om man behöver mäta radonhalten i den aktuella bostaden eller arbetsplatsen? Det enkla svaret är ja, om en radonmätning inte genomförts de senaste 10 åren eller efter det att fastigheten byggts om eller renoverats bör en mätning genomföras. Radonhalten kan förändras över tid och till exempel påverkas av rörgenomföringar, sprickbildningar, ventilation och ändrade markförhållanden. Vad gäller arbetsplatser kan också konstaterats att bara en bråkdel av de svenska arbetsplatserna genomfört en radonmätning. Detta trots att den nya strålskyddslagen som infördes 1 juni 2018 säger att arbetsgivaren har skyldighet ha kontroll på radonhalten på arbetsplatsen. Statistik från genomförda radonmätningar visar också att cirka var femte svensk arbetsplats har förhöjda radonhalter.

– Den nya lagen tillkom av en anledning. Att under längre tid arbeta eller vistas i lokaler med förhöjda radonvärden kan utgöra en allvarlig hälsorisk. Samtidigt är vår erfarenhet att många arbetsgivare blir förvånade när de inser hur enkelt det är att genomföra en mätning. I de fall det krävs åtgärder brukar de heller inte vara särskilt komplicerade eller kostsamma. Kontentan är att det inte finns några bra ursäkter att inte genomföra en radonmätning på arbetsplatsen, säger Radonova Laboratories vd Karl Nilsson.

Radonkartor kan inge en falsk trygghet

Tyvärr finns det fortfarande en ganska utbredd uppfattning att så kallade radonkartor ger svar på om man behöver genomföra en mätning eller ej. Så är inte fallet. En radonkarta säger ingenting om radonhalten i den enskilda fastigheten. Dessutom bygger de som finns ofta på gammal och otillräcklig data. Radonkartor kan i bästa fall vara ett verktyg när beslutsfattare ska göra mer generella prioriteringar men de går aldrig att använda för att bedöma risken för förhöjda radonhalter i en viss byggnad, oavsett om det är en bostad eller en arbetsplats. Det enda sättet att få en tillförlitlig bild av de aktuella radonhalterna är därför att genomföra en mätning.

När du som fastighetsägare eller arbetsgivare har bestämt dig för att genomföra en mätning är det viktigt att vända sig till ett radonlaboratorium som är ackrediterat enligt ISO-standarden 17025. På så vis garanteras ett tillförlitligt mätresultat samtidigt som man möter de myndighetskrav som finns på genomförande och analys.

Kontakta oss gärna här om du har frågor som rör radonmätning i hem eller på arbetsplatser.

Mäta radonhalten

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.