Skip to main content
0
Kategori

Villa

RadonmätningVilla

Stor efterfrågan på ny tjänst för 48-timmars radonmätning anpassad för bostadsaffärer

I anslutning till köp och försäljning av en fastighet eller lägenhet uppstår ofta behovet av en snabb och tillförlitlig radonmätning och indikation på radonhalten. Om det inte finns en aktuell och godkänd uppgift om radonhalten behöver det göras en radonmätning som ger inblandade parter klara besked. För att bättre möta efterfrågan på den typen av radonmätning lanserade Radonova under vintern…
april 25, 2023
RadonmätningVilla

Säkerställ att radonmätning är med på checklistan vid husaffären

Förhöjda radonhalter räknas normalt sett inte som ett dolt fel vid en husaffär eftersom det ingår i köparens undersökningsplikt. För att genomföra en trygg husaffär bör alltid radonfrågan finnas med på checklistan inför försäljning- och köp av en fastighet. Om det inte finns en ackrediterad radonmätning som är högst fem år gammal och visar en radonhalt under 200 becquerel per…
februari 28, 2023
RadonmätningVilla

Fem tillfällen då du som privatperson bör mäta radon

Det finns allt större kunskap om de hälsorisker som radonexponering medför. Studier visar också att ett betydande antal lungcancerfall beror på just långvarig exponering för radongas. Samtidigt finns det fortfarande en relativt utbredd osäkerhet om när man bör mäta radonhalten i ett hem. För att göra det enklare att avgöra när det är dags att mäta listar Radonovas experter fem…
februari 14, 2023
RadonmätningVilla

Vad kostar det att genomföra en radonmätning i en villa?

Att genomföra en radonmätning i en normalstor villa är varken krångligt eller särskilt dyrt. Särskilt inte om man beaktar att en ackrediterad mätning ger de boende klara och pålitliga besked om radonhalten och en möjlighet att vid behov åtgärda förhöjda halter som kan innebära en hälsorisk. För en enplansvilla kostar en mätning som ger ett årsmedelvärde från en knapp tusenlapp.…
januari 31, 2023
RadonmätningVilla

Fem vanliga misstag vid radonmätning i villor

Det finns flera tillfällen då en radonmätning i bostaden är särskilt angelägen. Vid en husförsäljning, ombyggnation, byte av ventilationen eller när en mätning inte genomförts de senaste 10 åren är några exempel när det är viktigt att få full koll på radonsituationen. Med erfarenhet från tiotusentals radonmätningar i ett stort antal länder har Radonova kunnat urskilja några vanliga misstag som…
januari 24, 2023
FlerbostadshusMätteknikVilla

EcoTracker multilogger förenklar radonbesiktning av bostäder

Radonova lanserar nu en ny multilogger som gör att det blir enklare och går snabbare att genomföra radonbesiktningar i bostäder. EcoTracker erbjuder en kostnadseffektiv samtidig mätning på fyra punkter i fastigheten. Användaren får det första indikativa värdet redan efter fem minuter och ett mer tillförlitligt resultat erhålls efter en timme. EcoTracker multilogger är utvecklad för att användas vid radonbesiktningar där…
augusti 30, 2022
Villa

Uthyrare av Attefallshus ansvarar för att kontrollera radonhalten

I takt med att reglerna förändrats och förenklats har det blivit allt vanligare att hyra ut sitt Attefallshus. För den som gör det är det viktigt att känna till att man då också har ansvar för att kontrollera radonhalten i huset. Liksom för huvudbyggnaden gäller gränsvärdet 200 Bq/m³ för Attefallshus som används som bostad. Det är kommunerna som har ansvar för…
januari 26, 2021
VillaRadonmätning

Attefallshus kan också ha förhöjda radonhalter

I Sverige byggs det varje år flera tusen Attefallshus. Även om flertalet klassas som komplementbyggnader snarare än komplementbostadshus bör man vara medveten om radonrisken även här. För den som nu eller i framtiden använder sitt Attefallshus som någon form av bostad finns all anledning att genomföra en radonmätning. – Man bör absolut vara medveten om att ett Attefallshus som byggs på den egna tomten inte…
december 15, 2020
RadonmätningVilla

Ska jag vara orolig för tillfälligt höga radonhalter?

Radonhalten i hus kan variera stort under ett dygn, men också från dygn till dygn. Notera dock att hälsoriskerna med radon följer av att man under 10-20 år utsätts för förhöjda halter radon, vilket i förlängningen kan leda till lungcancer. Man behöver därför inte oroa sig för tillfälligt förhöjda radonhalter strax över gränsvärdet på 200 Bq/m³. Det är istället det…
oktober 6, 2020
VillaRadonmätning

Vanliga fel vid ansökan om radonbidrag

I Sverige har privatpersoner sedan juli 2018 haft möjlighet att söka ett så kallat radonbidrag hos Boverket. Bidraget kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Radonbidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Bidrag kan sökas för sådana åtgärder som bedöms nödvändiga för att huset efter åtgärderna ska ha…
februari 13, 2020