Skip to main content
0
Kategori

Radonmätning

Radonmätning

Tre viktiga händelser i radonets historia

Radonfrågan är lika dagsaktuell som någonsin. Samtidigt finns det några skeenden i radonets historia som förtjänar en tillbakablick. Vi har samlat tre händelser som haft och fortsätter att ha en avgörande betydelse för hur vi tar oss an arbetet med att minska de hälsofarliga effekterna av förhöjda radonhalter. Upptäckten av radioaktivitet Vid förra sekelskiftet gjordes flera viktiga framsteg inom området.…
mars 28, 2023
RadonmätningVilla

Säkerställ att radonmätning är med på checklistan vid husaffären

Förhöjda radonhalter räknas normalt sett inte som ett dolt fel vid en husaffär eftersom det ingår i köparens undersökningsplikt. För att genomföra en trygg husaffär bör alltid radonfrågan finnas med på checklistan inför försäljning- och köp av en fastighet. Om det inte finns en ackrediterad radonmätning som är högst fem år gammal och visar en radonhalt under 200 becquerel per…
februari 28, 2023
RadonmätningVilla

Fem tillfällen då du som privatperson bör mäta radon

Det finns allt större kunskap om de hälsorisker som radonexponering medför. Studier visar också att ett betydande antal lungcancerfall beror på just långvarig exponering för radongas. Samtidigt finns det fortfarande en relativt utbredd osäkerhet om när man bör mäta radonhalten i ett hem. För att göra det enklare att avgöra när det är dags att mäta listar Radonovas experter fem…
februari 14, 2023
MätteknikRadonmätning

Radonlogger: SPIRIT vs Robin2

På senare år har Radonova utvecklat och lanserat ett flertal avancerade radoninstrument och radonlogger. Bland dessa finns radonsensorerna SPIRIT och Robin2. Instrumenten skiljer sig dock en hel del sett till egenskaper och användningsområden. Den enskilt största skillnaden är att SPIRIT lagrar all data i molnet och skickar data trådlöst. För användarna innebär det bland annat att man kan använda smarta…
februari 7, 2023
RadonmätningVilla

Vad kostar det att genomföra en radonmätning i en villa?

Att genomföra en radonmätning i en normalstor villa är varken krångligt eller särskilt dyrt. Särskilt inte om man beaktar att en ackrediterad mätning ger de boende klara och pålitliga besked om radonhalten och en möjlighet att vid behov åtgärda förhöjda halter som kan innebära en hälsorisk. För en enplansvilla kostar en mätning som ger ett årsmedelvärde från en knapp tusenlapp.…
januari 31, 2023
RadonmätningVilla

Fem vanliga misstag vid radonmätning i villor

Det finns flera tillfällen då en radonmätning i bostaden är särskilt angelägen. Vid en husförsäljning, ombyggnation, byte av ventilationen eller när en mätning inte genomförts de senaste 10 åren är några exempel när det är viktigt att få full koll på radonsituationen. Med erfarenhet från tiotusentals radonmätningar i ett stort antal länder har Radonova kunnat urskilja några vanliga misstag som…
januari 24, 2023
NyheterRadonmätning

Radonova ökar produktionskapaciteten med Viktor och Filip

Under de senaste åren har efterfrågan på effektiva och pålitliga radonmätningar ökat, både i Sverige och utomlands. För att stärka rollen som världsledande radonlaboratorium har det bland annat inneburit att Radonova under våren 2021 invigde en ny produktionslinje. Samtidigt har företaget stärkt sin organisation med flera nya medarbetare. De senaste tillskotten är Viktor Danestad (höger) och Filip Djerfh (vänster) som…
januari 17, 2023
ArbetsplatsRadonmätning

Fem vanliga misstag vid radonmätning på arbetsplatser

Det första man bör ha i åtanke är att den stora kostnaden vid radonmätning av en arbetsplats oftast ligger i tiden för utplacering och inhämtning av dosor. Kostnaden för att anlita radonkonsulter vid eventuella ommätningar bör också beaktas. Som i så många andra sammanhang lönar det sig därför att göra rätt från början. Särskilt som det enda sättet att kontrollera…
januari 10, 2023
NyheterRadonmätning

Ny handbok ska förenkla radonmätning på svenska skolor

Sedan införandet av Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM:s) nya metodbeskrivning och den nya vägledningen för skolor och förskolor som presenterades i oktober 2022 uppstår ofta frågor kring hur man ska mäta radon i skolor. Som Sveriges största radonlaboratorium har Radonova Laboratories därför tagit fram en handbok som vi hoppas ska göra det enklare att göra rätt och säkerställa att elever och personal på…
december 13, 2022
NyheterRadonmätning

Radonova lanserar radonmätningstjänst för användning vid köp och försäljning av bostad

I samband med köp eller försäljning av en fastighet eller lägenhet behöver parterna ofta en snabb och tillförlitlig indikation på radonhalten. För de som inte redan har en aktuell och säker uppgift om radonhalten i bostaden lanserar Radonova nu en smidig radonmätningstjänst för korttidsmätning av radon. Mätningen som genomförs under 48 timmar kan utföras året om och uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM)…
december 8, 2022