Skip to main content
0
Kategori

Radonmätning

NyheterRadonmätning

Radonova lanserar radonmätningstjänst för användning vid köp och försäljning av bostad

I samband med köp eller försäljning av en fastighet eller lägenhet behöver parterna ofta en snabb och tillförlitlig indikation på radonhalten. För de som inte redan har en aktuell och säker uppgift om radonhalten i bostaden lanserar Radonova nu en smidig radonmätningstjänst för korttidsmätning av radon. Mätningen som genomförs under 48 timmar kan utföras året om och uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM)…
december 8, 2022
Radonmätning

AARST uppmärksammar svensk forskning om vikten av att mäta radon på högre våningsplan

I slutet av oktober var det efter ett par år med begränsande pandemiregler dags för AARST (American Association of Radon Scientists and Technologists) stora konferens i Bellevue, Washington. I år var Radonovas Tryggve Rönnqvist inbjuden för att presentera de studier som genomförts i Sverige och baseras på en mycket stor mängd data som visar på vikten av att mäta radon…
november 22, 2022
Radonmätning

Lokal närvaro och global kapacitet – ett framgångsrecept för Radonova

Sedan mitten av 2010-talet har många europeiska länder implementerat det europeiska direktivet EURATOM 2013/59 som syftar till att stärka och i en del fall bidra till att skapa, lokala och nationella regler kring radon. Som världsledande inom radonmätningar har Radonova följt och agerat på såväl internationella som lokala och nationella regler och rön om radon. Det har inneburit investeringar i…
november 15, 2022
NyheterRadonmätning

Radonova och Funktionskontrollanterna i Sverige inleder samarbete

Ventilationen är ofta en mycket viktig del när det gäller att hantera och vid behov åtgärda radonhalterna i en fastighet, särskilt arbetsplatser. För att dela kunskap och erfarenheter på det här området har Radonova och Funktionskontrollanterna i Sverige (FunkiS) inlett ett samarbete. Som ett första steg genomför Radonova och FunkiS den 23 november en endagsutbildning där FunkiS medlemmar kan lära…
november 7, 2022
Radonmätning

Europeiska radonveckan lyfte fram arbetet med radonförebyggande åtgärder

Under den sista veckan i september 2022 samlades ett antal ledande forskare, experter, myndigheter och branschföreträdare i norska Bergen för den europeiska radonveckan. European Radon Association (ERA) arrangerade workshops och den återkommande konferensen ROOMS (Radon Outcomes on Mitigation Solutions) var också en viktig del av programmet. I år var det övergripande temat ”radonförebyggande åtgärder och begränsning i nya och befintliga…
oktober 20, 2022
MätteknikRadonmätning

Viktigt att mäta rätt vid radonbesiktning

Om förhöjda årsmedelvärden över referensvärdet 200 Bq/m3 identifieras i en bostad eller på en arbetsplats ska man genomföra en radonbesiktning. Huvudsyftet är att identifiera orsaken till radonproblemet, det vill säga förstå var radongasen kommer från. När man väl vet det går det att planera en åtgärd för att sänka radonhalten. Att tänka på innan en radonbesiktning Besiktningen av bostäder och…
oktober 11, 2022
ArbetsplatsRadonmätning

Krav på uppföljande radonmätning på arbetstid innan åtgärd

Sedan den nya Strålskyddslagen infördes 1 juni 2018 har radonmätning på arbetsplatser blivit allt vanligare. Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning ska arbetsgivare inleda kartläggningen av radonsituationen på en arbetsplats genom att mäta med radondosor för att på så vis få fram radonhalten uttryckt som ett årsmedelvärde. Beräkningen av antal mätpunkter kan vara komplicerad utifrån metodbeskrivningen men genom att använda en kalkylator blir…
oktober 4, 2022
NyheterRadonmätning

Radonmätning – nu är det dags för säsongsstart

Den 1 oktober börjar säsongen för radonmätning i Sverige. Egentligen kan man mäta radon året om men om man vill ha att ett årsmedelvärde för radonhalten i sitt hem eller på arbetsplatsen ska man mäta i minst två månader under eldningssäsongen. I Sverige pågår den mellan 1 oktober och 30 april. Genom en till stora delar digitaliserad process har Radonova…
september 21, 2022
Radonmätning

Strålskyddsmyndighet ifrågasätter värdet av radonkartor

I många länder har myndigheterna utformat olika nationella radonkartor som används för att illustrera områden där radonfrågan bör prioriteras. I en artikel publicerad av Eric Petermann, Peter Bossew och Bernd Hoffmann från statliga tyska BfS (Bundesamt für Strahlenschutz), ifrågasätter författarna användningen av radonkartor och dess inverkan på allmänheten. Radonkartor ska identifiera områden där risken för en hög radonhalt inomhus är…
september 6, 2022
Radonmätning

Därför är radonmätning säsongsstyrd

Den 1 oktober börjar säsongen för radonmätning i Sverige. I den här artikeln förklarar vi varför den är säsongsstyrd. Det går visserligen att mäta radonhalten året om men om man vill ha ett årsmedelvärde (vilket i de flesta fall är ett krav) för sitt hem eller arbetsplats ska man mäta radon under den så kallade eldningssäsongen i minst två månader.…
augusti 16, 2022