Skip to main content
0
Kategori

Nyheter

Nyheter

Vi önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

På Radonova lägger vi ytterligare ett annorlunda och för många bitvis prövande år till handlingarna. Nu hoppas vi att 2022 ska bli året det vänder och att vi kan återgå till en vardag där vi kan umgås, resa och arbeta utan begränsningar. Vi vill samtidigt passa på att tacka alla kunder och partner för ett gott samarbete under 2021. Och…
december 21, 2021
NyheterRadonmätning

Radonova vinner flera offentliga upphandlingar i Europa

På senare tid har Radonova vunnit offentliga upphandlingar i Polen, Österrike, Belgien och Nederländerna. Affärerna är resultatet av en uttalad satsning att hjälpa nationella myndigheter genomföra effektiva radonmätningar och undersökningar som ska öka kunskapen om radon. Bland annat har den polska regeringen med Radonovas hjälp lanserat en av de största radonundersökningarna någonsin i Europa. I Polen är allmänhetens medvetenhet om…
december 14, 2021
MätteknikNyheter

Radondetektorn Radtrak³ lanseras i ytterligare tre europeiska länder

Radonovas radondetektor Radtrak³® är godkänd för användning också i Tyskland, Storbritannien och Schweiz. De tre länderna representerar sedan tidigare en betydande andel av Radonovas verksamhet utanför Sverige. Med godkännandet förbättrar Radonova möjligheterna att flytta fram positionerna ytterligare i Europa. Radtrak³ är efterföljaren till världens mest sålda radondetektor Radtrak²® och lanserades under våren 2021. Sedan dess har Radtrak³ framgångsrikt lanserats och säljs…
december 7, 2021
ArbetsplatsNyheterRadonmätning

Cramo genomför tids- och kostnadseffektiva radonmätningar

Cramo genomför tids- och kostnadseffektiva radonmätningar Cramo grundades år 1953 och är ett av Europas största företag inom uthyrning av maskiner, utrustning och hyresrelaterade tjänster. Från sina cirka 90 depåer runt om i Sverige bedriver företaget uthyrning av professionella maskiner och relaterade tjänster. På varje depå finns en depåchef som ansvarar för verksamheten, samtidigt som arbetsmiljöarbetet bedrivs från en central avdelning.…
november 29, 2021
NyheterRadonmätning

Studie visar stora skillnader i radonhalter mellan Kanada och Sverige

En omfattande studie som genomförts vid University of Calgary och publicerats i den vetenskapliga Nature-tidskriften Scientific Reports visar stora skillnader mellan Sverige och Kanada när det gäller radonhalterna i hus byggda år 1980 och senare. Ett team av arkitekter, radonexperter och cancerforskare har funnit att de genomsnittliga radongasnivåerna i nya hem är 467 procent högre i Kanada än i Sverige.…
november 24, 2021
Nyheter

Förvärv skapar ett nytt nav för Radonova i Storbritannien och Irland

Radonova Laboratories har förvärvat 100 procent av aktierna i GM Scientific Ltd. Genom förvärvet kan Radonova fortsätta sin expansion i Europa och etablera ett nytt nav i Storbritannien och Irland. Med GM Scientific som dotterbolag kommer Radonova också att bredda sitt utbud av högkvalitativ radonsensorteknologi. GM Scientific grundades år 2018 och är baserat i Bristol, Storbritannien. Företaget producerar högkvalitativa polymersensorer…
november 15, 2021
FlerbostadshusNyheter

Ny handbok gör det enklare att genomföra radonmätning i flerbostadshus

I Sverige ansvarar bostadsrättsföreningar och hyresvärdar själva för att radonmätning genomförs i fastighetens lägenheter. Som Sveriges största radonlaboratorium har Radonova Laboratories därför gjort en handbok som ska göra det enklare för ansvariga att genomföra säkra radonmätningar. Med det vill vi också bidra till att boende inte utsätts för onödiga hälsorisker. Handboken riktar sig till både bostadsrättsföreningar och hyresvärdar som ska…
november 9, 2021
NyheterRadonmätning

Europeiska radonveckan uppmärksammar framgångsrikt internationellt samarbete

Den nyligen avslutade europeiska radonveckan lyfte åter fram det internationella samarbetet i frågor som rör radon. Evenemanget som genomfördes i Fribourg, Schweiz, samlade forskare, experter, myndigheter och branschföreträdare från hela världen. Årets program var inriktat på internationellt samarbete i radonfrågor och särskilt den återkommande konferensen ROOM (Radon Outcomes On Mitigation Solutions). ROOMS-mötena fokuserade på hanteringen av radonrisker i byggnader, implementerade…
november 2, 2021
ArbetsplatsNyheter

Ny statistik visar att alla våningsplan bör omfattas vid radonmätning på arbetsplatser

Data från mätningar av mer än 15 000 svenska arbetsplatser visar att det kan finnas oväntat höga radonhalter oberoende av våningsplan eller var man mäter någonstans. Statistiken bekräftar i det avseendet vikten av att man mäter i tillräcklig omfattning och inte nöjer sig med ett för litet antal mätpunkter. En otillräcklig mätning kan i förlängningen bidra till en onödig hälsofara.…
oktober 19, 2021
Nyheter

Stort intresse för europeiska radonveckan

Efter att förra årets upplaga av den europeiska radonveckan ställdes in är intresset mycket stort inför årets evenemang. Konferensen arrangeras i år i Fribourg, Schweiz och äger rum mellan den 12:e och 15:e oktober. Evenemanget som föregåtts av ett stort intresse samlar forskare, myndigheter och branschföreträdare från Europa och övriga världen. Bakom radonveckan står European Radon Association (ERA). Från Radonova…
oktober 11, 2021