Kategori

Nyheter

Radonovas Zuzanna Podgórska till final i polska FameLab

Av Nyheter Inga kommentarer

Zuzanna Podgórska som leder Radonovas polska verksamhet har gått till final i Polish FameLab. FameLab är en stor internationell tävling som ska bidra till att hitta och stödja nya vetenskapliga kommunikatörer. Hittills har mer än 10 000 forskare och ingenjörer deltagit. Polen har varit en aktiv medlem i tävlingen sedan 2012.

Bakom FameLab står British Council som varje år arrangerar tävlingar i cirka 25 länder. Vinnaren i varje nationell tävling reser till Storbritanniens berömda Cheltenham Science Festival för att tävla i FameLab International Final. På grund av COVID-19-krisen har den internationella finalen liksom årets polska finaler flyttats till 2021.

Lyfter fram en mörk sida av historien

Deltagarna har tre minuter på sig att presentera domarna och publiken med ett vetenskapligt föredrag som sedan bedöms utifrån dess innehåll, tydlighet och inlevelse. Zuzannas föredrag har titeln ”Deadly Undarkness – Between Absurity and Unawareness”. I sin presentation talar hon om en period strax efter upptäckten av radium när man tillsatte det radioaktiva ämnet i allt från mat, godis och barnleksaker till tandkräm och kosmetika.

Mellan år 1917 och 1926 anställde U.S. Radium Corporation mer än hundra arbetare (främst kvinnor) för att måla klockor med sin patenterade ljusfärg ”Undark”. Arbetarna fick bland annat lära sig att forma penslarna med munnen och många använde materialet för att måla naglar och tänder.

Fem ”Radium Girls” stämde amerikanska Radium Corporation i ett fall som blev en början på arbetet med säkerhetsstandarder och arbetares rättigheter. Fallet avgjordes år 1928 och innebar slutet på den farliga hanteringen av radiumfärg. Även om radium fortfarande användes i klockor fram till 1960-talet blev fallen av akut strålningssyndrom betydligt färre än tidigare. Zuzanna avslutade sitt föredrag med ett citat från Maria Skłodowska Curie: ”Ingenting i livet är att frukta, det är bara att förstå”.

Zuzanna Podgórska har en magisterexamen från Warszawas tekniska universitet där hon bland annat studerat passiva radondosor. Under flera år har Zuzanna även arbetat som specialist vid Polens centrallaboratorium för strålskydd. Hon arbetar även med en avhandling om geologisk kartläggning av radon.

På Radonova önskar vi Zuzanna lycka till i nästa års polska final. FameLab är en prestigefylld tävling och vi är mycket stolta över Zuzannas insatser så här långt!

Zuzanna Podgórska, Radonova, Polen

Direktronik genomför smidig radonmätning på arbetsplatsen

Av Arbetsplats, Nyheter Inga kommentarer

För snart två år sedan införde Sverige den nya strålskyddslagen som innebär att landets arbetsgivare ska ha kontroll på radonhalten på arbetsplatsen. Trots lagen visar statistik att en mycket liten andel av Sveriges arbetsplatser hittills genomfört en radonmätning.  

Bland de företag som följer lagen och har genomfört en ackrediterad radonmätning finns Direktronik. Vi har träffat Susanne Carlsson som här berättar hur de gjort för att uppfylla lagkraven och erbjuda medarbetarna en radonsäker arbetsplats.

Vad var bakgrunden till att ni såg behovet av att göra en radonmätning?
Vi ville veta att vi erbjuder en säker arbetsplats utan obehagliga överraskningar. Där är radonhalten i lokalen en faktor som vi nu kan utesluta. 

Bra stöd hela vägen

Hur tycker du det gått att genomföra er radonmätning?
Vi fick ett bra och pedagogiskt stöd hela vägen – både i webbformuläret och i den medföljande instruktionen som exempelvis visar var man ska placera dosorna. Vi hade ett tiotal dosor att hålla reda på i olika typer av miljöer, från kontor och lagerlokaler till teknikrum. Dessutom är det bra att man kan ge dosorna egna beskrivningar i webbformuläret (så att man lätt hittar dem vid insamling). Vi använde S-formad ståltråd för att enkelt kunna hänga upp dosorna också på besvärligare platser. De fick också ett färgat band för att synas på lite avstånd. 

Har ni kunnat använda radonmätningen ni genomfört i ert miljöarbete?
Vi har kommunicerat resultatet internt och det har uppskattats av våra medarbetare. Genom att mäta kan vi nu betrakta oss som radonfria. 

Varför föll valet av leverantör på Radonova?
Radonova kan erbjuda en enkel helhetslösning. Dessutom är de experter på området och har gett ett tillförlitligt intryck. Det har också bekräftats i hanteringen av hela mätningen. 

Till sist, har du något att säga till företag som ännu inte mätt radon på arbetsplatsen?
I dag är arbetsmiljöfrågor högt på agendan för många arbetsgivare. När hela processen är så enkel och tillförlitlig finns det heller ingen anledning att vänta med en radonmätning. Har man ett problem med radon behöver man kanske hantera det innan man gör andra åtgärder. Det sparar tid, pengar och hälsa för alla inblandade. Dessutom känns det förstås naturligt att följa lagen. Den finns ju där av en anledning.  

Strålskyddslagen i korthet

Gränsvärdet för radon i Sverige är 200 Bq/m³ utryckt i årsmedelvärde. Årsmedelvärdet får man fram genom att placera ut radondosor på arbetsplatsen. Om 200 Bq/m³ överskrids har arbetsgivaren enligt strålskyddslagen skyldighet att anmäla det till Strålsäkerhetsmyndigheten och vid behov genomföra åtgärder för att sänka radonhalten.
 

Direktronik

Studenter kommer närmare verkligheten hos Radonova

Av Nyheter Inga kommentarer

Radonova öppnar regelbundet dörrarna för studenter som vill möta näringslivet i olika projektarbeten. Under våren har Svante Sundberg, Nils Risberg och Jacob Runold använt Radonova som fallföretag för att studera marknadsföring och innovation.

– Vår civilingenjörsutbildning i system i teknik och samhälle är bitvis ganska teoritung. Därför känns det särskilt viktigt att komma ut och ta del av verkligheten och företagens arbete med de områden vi berör i skolan. Tanken med projektet är att vi studenter ska få en bättre förståelse för företagande och innovation. I kombination med den litteratur vi läser ger det nya, värdefulla insikter, säger Svante Sundberg.

Analyserat övergång till digitala processer

Ett av de områden studenterna analyserat är Radonovas arbete med att gå från en stor andel pappersarbete till att i dag ha digitaliserat merparten av alla flöden, både internt och externt.
– Den övergången bygger förstås delvis på att tekniken skapar nya möjligheter. Det handlar också om att våga utmana invanda arbetssätt och tänka innovativt. Här ser vi hur Radonova både förstått marknadens behov av smidiga, enkla lösningar men också möjligheterna att effektivisera och spara tid i den egna verksamheten. En ökad digitalisering har också bidragit till att risken för fel minimeras när det manuella arbetet till stor del automatiserats, fortsätter Svante.

Arbete för att minska avståndet

– När det gäller marknadsföring har vår definition av det inte i första hand omfattat reklam och liknande aktiviteter. Vi har istället haft fokus på aktiviteter som på olika sätt minskar avståndet och ökar närheten mellan inblandade parter. Det var exempelvis väldigt intressant att ta del av hur Radonova utvecklat ett långsiktigt och nära samarbetet med sina plastfilmsleverantörer. Med innovativa grepp har processer integrerats och effektiviserats samtidigt som relationer främjas. Förtroende och tillit blir i förlängningen också avgörande framgångsfaktorer.
– Radonova har varit väldigt hjälpsamma i det här arbetet och vi är tacksamma att dom och andra företag öppnar dörren för oss studenter. Någonstans hoppas vi förstås också att de kan ha nytta av vårt arbete och analys av verksamheten, avslutar Svante Sundberg.

Från vänster, Nils Risberg och Svante Sundberg. På bilden saknas Jacob Runold. Samtliga läser civilingenjörsprogrammet vid Uppsala universitet.  

Studenter

Radonovas nya programvara förenklar radonmätning på arbetstid

Av Arbetsplats, Nyheter Inga kommentarer

Som en del i arbetet för att förenkla radonmätning på arbetsplatser har Radonova utvecklat en ny programvara. I kombination med radoninstrument gör den nya programvaran det mycket enkelt att mäta och analysera radonhalten under arbetstid.

– I takt med en allt större efterfrågan på ackrediterade långtidsmätningar på arbetsplatser har vi även sett en ökad efterfrågan att kunna mäta radonhalten under arbetstid. För att snabbt kunna få fram ett årsmedelvärde och möta efterfrågan har Radonovas IT-avdelning tagit fram en programvara, ATMOS Light, där användaren enkelt kan få fram radonhalten på arbetstid, säger Radonovas vd Karl Nilsson.

Programvaran fungerar för närvarande tillsammans med radonsensorn RadonEye PLUS2 vid minst en veckas mätning. Med radoninstrumentet ATMOS går det att använda programvaran vid kortare mätperioder (ner till två dygn). Licenser kan köpas både till tidigare beställd utrustning, men också i samband med köp av nya radoninstrument. Genom att använda programvaran får man en komplett mätrapport. Den ger tillräckligt underlag för att svara på frågan om ventilationsåtgärder behövs sättas in för att sänka radonhalten under arbetstid.

Varför ska man mäta radonhalten under arbetstid?

I samband med att man mäter årsmedelvärdet på arbetsplatser identifieras kontor och andra lokaler med förhöjda radonhalter. Man ser också om dessa ligger över det hygieniska gränsvärdet 200 Bq/m³ enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:1). Innan man vidtar åtgärder för att sänka halterna ska man dock mäta radonhalten under arbetstid. Detta då den obligatoriska mätningen för årsmedelvärde utgår från en mätning med radondosor under minst två månader (och som pågår under hela dygn).
I arbetslokaler med ventilation kan radonhalten under arbetstid därför vara lägre än det hygieniska gränsvärdet. Om så är fallet behöver inga ytterligare åtgärder sättas in, under förutsättning att ventilationen inte förändras.

Strålskyddslagen i korthet

Hygieniska gränsvärdet för radon i Sverige på arbetsplatser är 200 Bq/m³ uttryckt i årsmedelvärde. Årsmedelvärdet får man fram genom att placera ut radondosor minst 2 månader någon gång mellan 1:a oktober och 30:e april. Om 200 Bq/m³ överskrids har arbetsgivaren enligt strålskyddslagen skyldighet att anmäla det till Strålsäkerhetsmyndigheten och vid behov genomföra åtgärder för att sänka radonhalten.

Ny statistik visar att förhöjda radonvärden kan finnas i alla typer av bostäder

Av Nyheter Inga kommentarer

Statistik från Radonova visar att förhöjda radonvärden kan finnas i såväl gamla som nya bostäder. I flerfamiljshus har i genomsnitt 2,5 procent av bostäderna byggda mellan år 1980 och 2019 årsmedelvärden över 200 becquerel per kubikmeter. Mätningar i enfamiljshus byggda under samma period visar att 9,5 procent av husen har förhöjda radonvärden. Statistiken bygger på cirka 148 000 mätningar som analyserats från och med januari 2018 till mars 2020.

Vad gäller äldre flerfamiljshus visar statistiken att 17,4 procent av husen byggda mellan år 1900 och 1979 har förhöjda radonvärden. För enfamiljshus byggda under samma period är motsvarande andel 31,1 procent.

Referensvärdet för radon i Sverige är 200 becquerel per kubikmeter. Värden över det ska enligt strålskyddslagen åtgärdas. Det enskilt högsta årsmedelvärde Radonova uppmätt mellan 2018 och 2020 låg på över 10 000 becquerel per kubikmeter. I det fallet var huset en villa.

Mätning enda sättet att få koll

Oberoende av byggnadsår går det alltid att finna hus med radonvärden över 1 000 becquerel per kubikmeter. Det innebär att det enda säkra sättet att veta om ett hus har förhöjda radonvärden är att mäta.

– Med tanke på att omkring 500 svenskar varje år drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon är det viktigt att fler förstår att referensvärdet finns där av en anledning. Därför behöver myndigheter, branschföreträdare, fastighetsägare och privatpersoner arbeta tillsammans för att minska antalet radonrelaterad lungcancer. Dessutom innebär den nya strålskyddslagen att landets arbetsgivare också har skyldighet att kontrollera radonhalten på våra arbetsplatser, kommenterar Tryggve Rönnqvist, teknisk chef, Radonova Laboratories.

– Vår statistik visar att betydligt fler borde mäta radonhalten. Visserligen har vi blivit bättre på att bygga radonsäkra hus men det finns god anledning att mäta radonhalten även om huset är helt nytt, fortsätter Tryggve Rönnqvist.

Covid-19 ger perspektiv på radonfrågan

Globalt visar statistik att 230 000 människor beräknas drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon.

– Den nu pågående pandemin och covid-19 är ett mycket allvarligt hot mot vår hälsa. Samtidigt ger den perspektiv och påminner om hur viktigt det är att minska riskerna som följer med förhöjda radonvärden. I bägge fallen är det dessutom lungorna som är särskilt utsatta. Med tanke på att lungcancer har en hög dödlighet kan det kännas som radonfrågan borde vara högre upp på agendan än vad vi hittills sett. Kunskapen finns där och det finns i dag inga ursäkter att blunda för radon som en hälsorisk, avslutar Tryggve Rönnqvist.

Behöver inte vara komplicerat att mäta eller åtgärda

Radongas är helt luktfri och osynlig. Därför är det enda sättet att ta reda på vilken radonhalt man har hemma att mäta. I grunden är det enkelt att mäta radon. Man beställer radondosor, placerar ut dem, registrerar data och samlar in dosorna. Därefter skickar man dem till radonlaboratoriet som bifogar en rapport via e-post eller online. Om en mätning visar förhöjda radonhalter är rekommendationen att ta hjälp av en radonkonsult som kan identifiera var radonet läcker in och vilka åtgärder som kan bidra till att sänka nivån under referensvärdet 200 becquerel per kubikmeter.

Den i särklass vanligaste orsaken till en förhöjd radonhalt är läckage från marken. Det står för hela 85 procent av de förhöjda värdena i Sverige. Radon från vatten kan bara orsakas om man förser huset med vatten från egen brunn. Vad gäller blå lättbetong användes det i en del hus byggda med material som tillverkats mellan år 1929 och 1975.

 

Radon, statistik

Information med anledning av coronakrisen och covid-19

Av Nyheter Inga kommentarer

Radonova har vidtagit ett antal åtgärder för att säkra kritiska processer under den nu pågående pandemin och spridningen av covid-19. Vi är liksom andra företag och verksamheter påverkade av den mycket allvarliga situationen men genomför tillsvidare analyser och leveranser utan störningar. Vår kundsupport är öppen som vanligt och tillgänglig för dig som har frågor om radon och radonmätning.

För att minimera smittspridning arbetar de medarbetare som kan tillsvidare hemifrån. De som bemannar vårt laboratorium och säkrar andra funktioner som ej kan hanteras hemifrån har stort fokus på att minska risken för exponering eller spridning av covid-19.

Coronavirusets framfart påminner oss också om varför vi finns och arbetar med det vi gör. Liksom radon är covid-19 en allvarlig hälsorisk som kan skada våra lungor. Det gör oss mer motiverade än någonsin att fortsätta vår verksamhet och bidra till att främja människors hälsa.

För aktuell information om coronaviruset och covid-19 hänvisar vi till www.folkhalsomyndigheten.se och www.krisinformation.se.

Karl Nilsson, vd Radonova Laboratories

Tyskland nästa marknad för Radonovas internationella expansion

Av Nyheter, Radonmätning Inga kommentarer

Radonova har anställt Patrik Nöteberg som ansvarig för företagets expansion i Tyskland. Liksom flera andra europeiska länder har Tyskland infört nya nationella regler som en följd av EURATOM:s direktiv BSS 59/2013. Det gör i sin tur att efterfrågan på tillförlitliga och smidiga radonmätningar förväntas öka. Förutom att mäta radon i bostäder bedöms den tyska marknaden få ett stort fokus på arbetsplatsmätningar.

Förutom inom gruvindustrin har radonfrågan historiskt spelat en relativt undanskymd roll i Tyskland. Liksom i många andra EU-länder är kunskapsnivån också ganska låg. Samtidigt är Tyskland ett stort land sett både till sin befolkning och yta. Varje år beräknas cirka 1 900 tyskar dö i lungcancer orsakad av radon.

Hög kvalitet och effektiva processer avgörande

– Geografiskt är det framförallt i de södra och östra delarna av landet som markradon är ett problem. Med nya lagar och regler kommer behovet av professionella aktörer som kan erbjuda mätning och analys att öka. Jag är därför väldigt glad att få ansluta mig till ett världsledande företag som Radonova. Förutom mät- och analysteknik i absolut framkant har Radonova kommit långt när det gäller digitalisering, rationella processer och support. Och inte minst att erbjuda en väl sammanhållen helhetslösning. Det är avgörande egenskaper när man tar sig an en stor och tekniskt mogen marknad som Tyskland, kommenterar Patrik Nöteberg.

– Som uppvuxen och utbildad i Tyskland har Patrik viktig kunskap och erfarenhet när vi nu tar nästa steg mot att etablera oss i Tyskland. Vi har sedan tidigare en viss närvaro men med Patrik som en del av Radonova främjar vi en snabbare expansion. Patriks kunskap om språk, kultur och teknisk försäljning är mycket viktiga komponenter som för oss närmare den tyska marknaden. Han har många egenskaper och erfarenhet som kommer att hjälpa både Radonova och våra kunder, kommenterar Karl Nilsson, vd för Radonova Laboratories.

Patrik Nöteberg är 49 år och har en magisterexamen i fysik (mätteknik). Han har mångårig internationell erfarenhet av bland annat teknisk försäljning och support. Förutom Tyskland kommer Patrik även att ansvara för Radonovas arbete i Schweiz och Österrike.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som läcker in från marken och vissa fall kommer från byggnadsmaterial. Beroende på marken under huset och typen av byggnadskonstruktion kan skadligt höga koncentrationer av radon uppstå. Radon är en hälsorisk som näst efter rökning den vanligaste orsaken till att människor drabbas av lungcancer. Globalt beräknas varje år 230 000 människor drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon.
Enligt World Health Organization, WHO, är 3% – 14% av alla lungcancerfall orsakade av radon beroende på var man bor. WHO rekommenderar ett gränsvärde för radonhalten på 100 Bq/m³.

Patrik Nöteberg

Tryggve Rönnqvist tilldelas årets ERA Award

Av Nyheter Inga kommentarer

Vid den nyligen avslutade europeiska radonveckan tilldelades Radonovas radonspecialist Tryggve Rönnqvist årets ERA Award. Tryggve får priset för sitt mångåriga arbete och sin expertis inom radonfrågor samt framtagandet av nya innovativa lösningar inom radonmätning.

Tryggve Rönnqvist fick med en övertygande majoritet av rösterna priset i konkurrens med ytterligare tre europeiska radonexperter. Förutom sin kunskap och erfarenhet uppmärksammades Tryggves tillgänglighet och vilja att hjälpa branschkollegor och andra med ett intresse för radonfrågor.

ERA är en viktig organisation med stort inflytande på forskning och frågor som rör radon och radonmätning. Jag är naturligtvis både glad och hedrad över att få årets ERA Award. Hela mitt yrkesliv har präglats av forskning och kunskapsutbyte inom frågor som rör radon. Jag är därför väldigt stolt över priset och tackar ERA:s medlemmar för att uppmärksammas på det här viset. Priset är också en påminnelse om att kampen mot radonets hälsofarliga effekter är en internationell angelägenhet där alla krafter behöver samlas.

Den europeiska radonveckan arrangerades i Wien 24-28 februari. Vid konferensen presenterades en rad forskningsprojekt och nya lösningar som syftar till att minska de skadliga effekterna av radon. Radonova presenterade bland annat arbetet med att kommunicera riskerna med radon i Sverige.

Tryggve Rönnqvist arbetar som teknisk chef på Radonova Laboratories.

Tryggve Rönnqvist ERA Award 2020

Rekordstort intresse för europeiska radonveckan

Av Nyheter Inga kommentarer

Intresset för årets upplaga av den europeiska radonveckan är mycket stort. Årets konferens arrangeras i Wien 24-28 februari och är sedan en tid slutsåld. Bakom den europeiska radonveckan står European Radon Association (ERA), EU-kommissionen samt Europas största radonprojekt MetroRADON. På bilden gör sig Radonovas Thomas Chauvin, Karl Nilsson, Tryggve Rönnqvist och José Luis Gutierrez Villanueva redo för medverkan.

Årets program omfattar bland annat presentationer av de hittills genomförda studierna inom MetroRADON. Medverkande kan även ta del av hur införandet av det nya direktivet EURATOM BSS gått i de enskilda europeiska länderna.

Främjar forskning och gemensamt arbete

– Konferensen i Wien är utan tvekan en av de viktigaste som genomförs i år. Här samlas europeiska forskare, myndigheter och företag för att utbyta erfarenheter och dela kunskap. Den europeiska radonveckan är också viktig på så vis att den hjälper de olika aktörerna att identifiera vilka områden som kräver ytterligare forskning och studier. Evenemanget bidrar även till att utveckla och införa gemensamma mätmetoder och standarder inom radonmätning, kommenterar Radonovas José-Luis Gutiérrez Villanueva, sekreterare i ERA.

– Som världens ledande radonlaboratorium vill Radonova fortsätta att vara en aktiv del i arbetet mot den hälsofarliga exponeringen för radon. Genom att dela kunskap och erfarenhet från en rad olika länder vill vi inte minst bidra till att säkra kvaliteten vid mätning och analys av radon, säger Karl Nilsson, vd för Radonova Laboratories.

Vid konferensen presenteras en rad forskningsprojekt och nya lösningar som syftar till att minska de skadliga effekterna av radon. Radonova kommer bland annat att presentera arbetet med att kommunicera riskerna med radon i Sverige.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som läcker in från marken och vissa fall kommer från byggnadsmaterial. Beroende på marken under huset och typen av byggnadskonstruktion kan skadligt höga koncentrationer av radon uppstå. Radon är en hälsorisk som näst efter rökning den vanligaste orsaken till att människor drabbas av lungcancer. Globalt beräknas varje år 230 000 människor drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon.

Mer information om European Radon Week 2020 finns här»

europeiska radonveckan