Skip to main content
0
Kategori

Nyheter

NyheterRadonmätning

Vanligt med förhöjda radonhalter i svenska skolor – uppföljande mätningar behövs

Ny statistik baserad på radonmätningar som genomförts mellan år 2017 och 2020 visar att 40 procent av svenska skolor har ett eller flera utrymmen med radonhalter över referensnivån 200 Bq/m³. Statistiken bekräftar vikten av att fler skolor gör uppföljande radonmätningar som visar årsmedelvärdet under arbetstid. Mätningarna som genomförts av Sveriges största radonlaboratorium Radonova visar att skolor i genomsnitt har fler…
september 20, 2021
CesiumNyheter

Ny webbtjänst för subventionerad cesiummätning av vildsvinskött

Från och med 1 juli subventionerar Livsmedelsverket mätningar av cesium i vildsvinskött som ska användas för privat bruk. För att förenkla analysen av vildsvinskött har Radonova, Sveriges största laboratorium för cesiummätningar, utvecklat en ny webbtjänst där jägare snabbt och smidigt kan kontakta laboratoriet för en subventionerad mätning. Vildsvin kan ha höga strålningshalter då djuren bökar och får i sig föda…
september 6, 2021
Nyheter

Radonovas tyska partner utökar tjänste- och produktportföljen för att möta efterfrågan på radonmätningar

De senaste förändringarna i tysk radonlagstiftning har ökat medvetenheten om radon och den skadliga inverkan radongas har på hälsan. Utvecklingen har också ökat efterfrågan på lokala distributörer och företag som levererar de radoninstrument och tjänster som krävs för att genomföra effektiva och säkra radonmätningar. Radonovas tyska partner Safetec har varit aktiv inom strålskyddsområdet i nästan 30 år och ser hur…
juli 6, 2021
Nyheter

Hur påverkar radongas människors hälsa?

Radongas svarar för mer än hälften av allmänhetens totala exponering för naturlig joniserande strålning (UNSCEAR-rapport 2000). I dag vet vi också att förhöjda radonhalter kan påträffas i alla typer av byggnader och en viss mängd radongas finns överallt. Med det uppstår frågan varför radongas är farlig och hur den kan påverka människors hälsa? Alfastrålning kan skada DNA Radon är en…
juni 22, 2021
ArbetsplatsNyheter

Förhöjda radonhalter kan finnas på alla typer av arbetsplatser

En ny undersökning visar att olika typer av arbetsplatser har små skillnader i uppmätta radonhalter. När Sveriges största radonlaboratorium Radonova mellan år 2018 och 2020 genomfört mätningar på cirka 10 000 svenska arbetsplatser är skillnaderna mellan kontor, industrier, affärer och skolor små. Undantaget gäller arbetsplatser under jord där radonhalterna som förväntat tenderar att vara högre än i andra typer av…
juni 8, 2021
MätteknikNyheter

Radonovas Radtrak2-detektorer får högt betyg i spanskt jämförelsetest

Radonova och ACPRO SLU, en av Radonovas distributörer i Spanien, har deltagit i ett jämförelsetest av passiva radondetektorer. Testet visar att Radonovas Radtrak2-detektorer fick mycket goda resultat jämfört med andra detektorer. Det nationella jämförelsetestet genomfördes av Universitat Politècnica de Catalunya, i samarbete med den spanska strålsäkerhetsmyndigheten. Vid testet exponerades minst fem detektorer av samma typ från varje leverantör. Detektorerna exponerades…
maj 25, 2021
Nyheter

Radonovas nya produktionslinje invigd – ökar kapacitet och leveranssäkerhet

För att kunna växla upp ytterligare och möta den internationella efterfrågan på radonmätningar invigde Radonova i slutet av mätsäsongen en ny produktionslinje i Uppsala. Den har kostat cirka 4 MSEK och innebär att Radonova ökar sin produktionskapacitet med cirka 300 procent. För kunderna innebär den nya produktionslinjen en ännu högre leveranssäkerhet och kortare leveranstider. Den ökade efterfrågan på radonmätning drivs…
mars 30, 2021
Nyheter

Radonova har central roll i stort polskt radonprojekt

Precis som många andra europeiska länder implementerade Polen sommaren 2020 en ny förordning om radon i form av EURATOM:s direktiv BSS 59/2013. I Polen ska officiella mätningar pågå i minst en månad mellan oktober och mars. Om radonhalten överskrider referensnivån på 300 Bq/m³ bör radonsänkande åtgärder genomföras . Omedelbart efter att förordningen blev lag beslutade hälsomyndigheten också att inleda en rikstäckande…
februari 16, 2021
Nyheter

Radondagen 2021: årets event för dig som arbetar med radonfrågor

Den 17 mars är det åter dags för Radondagen. Årets upplaga genomförs som en digital konferens med ett spännande program och stora möjligheter till interaktion. Radondagen är evenemanget för alla som vill hålla sig uppdaterade och skaffa sig kunskapen och verktygen för att arbeta med modern radonmätning. Radondagen omfattar inspirerande föredrag med goda exempel från verkligheten där vi bland annat får ta del av Radonovas statistik från mer än…
februari 9, 2021
NyheterRadonmätning

Radtrak³® gör Sveriges mest sålda radonmätning ännu enklare

Radonova Laboratories lanserar nu radondosan Radtrak³®. Den nya radondosan är mindre än föregångaren Radtrak²® vilket förenklar såväl utplacering som leverans. Den mindre storleken och möjligheten att återanvända plastkomponenter gör den också mer miljövänlig. Radtrak³ möjliggör mycket noggranna radonmätningar av årsmedelvärden i bostäder och på arbetsplatser. Dosan mäter radonhalter ner till 20 Bq/m³ och är en uppföljare till Radtrak²   som med över fem miljoner sålda enheter är Sveriges och världens mest sålda radondosa för långtidsmätning av…
februari 1, 2021