Skip to main content
0
Kategori

Nyheter

MätteknikNyheter

Ny dashboard visualiserar radonsituationen i fastigheter

Med Radonovas nyutvecklade dashboard för SPIRIT-radonsensor kan man enkelt och tydligt visualisera radonhalterna i en fastighet. Förutom att visa radonhalterna skapar den nya lösningen också bättre möjligheter att använda radondata för driftoptimering av ventilationen på ett sätt som bidrar till lägre radonhalter och energiförbrukning. Den nya lösningen riktar sig främst till arbetsplatser, kommersiella fastigheter och skolor. I fastigheter med tidstyrd…
mars 14, 2023
MätteknikNyheter

Finska Strålsäkerhetscentralen STUK godkänner Radonovas radoninstrument SPIRIT

Radonova har erhållit den finska Strålsäkerhetscentralen STUK:s godkännande av SPIRIT radonsensor för användning vid radonmätning. STUK:s godkännande innebär att SPIRIT uppfyller de krav som finsk lag ställer på radonmätningsinstruments säkerhet och kvalitet. Det innebär också att Radonovas kunder i Finland kan använda ett tillförlitligt instrument som är godkänt av den finska tillsynsmyndigheten. STUK är en stark internationell referens – STUK:s…
februari 21, 2023
Nyheter

Radonmätning: Säsongen för att mäta årsmedelvärde är snart slut – beställ radondosor senast 26 februari

Säsongen för att genomföra en långtidsmätning av radon som ger ett årsmedelvärde slutar den 30 april. Eftersom en sådan mätning ska pågå i minst två månader är det hög tid att beställa radondosor. Beställ dina dosor senast 26 februari så kan mätningen påbörjas senast 1 mars. Annars behöver du vänta till 1 oktober för att göra en mätning av årsmedelvärdet.…
februari 17, 2023
NyheterRadonmätning

Radonova ökar produktionskapaciteten med Viktor och Filip

Under de senaste åren har efterfrågan på effektiva och pålitliga radonmätningar ökat, både i Sverige och utomlands. För att stärka rollen som världsledande radonlaboratorium har det bland annat inneburit att Radonova under våren 2021 invigde en ny produktionslinje. Samtidigt har företaget stärkt sin organisation med flera nya medarbetare. De senaste tillskotten är Viktor Danestad (höger) och Filip Djerfh (vänster) som…
januari 17, 2023
Nyheter

Vi önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

På Radonova lägger vi ännu ett annorlunda och för många bitvis prövande år till handlingarna. Samtidigt som vi åter kunnat umgås har nya utmaningar tillkommit. Ser vi ut över världen är det tydligt att julefriden inte infinner sig för alla. För att göra en liten insats har Radonova i år valt att stötta UNICEF:s arbete. Nu hoppas vi att 2023…
december 20, 2022
NyheterRadonmätning

Ny handbok ska förenkla radonmätning på svenska skolor

Sedan införandet av Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM:s) nya metodbeskrivning och den nya vägledningen för skolor och förskolor som presenterades i oktober 2022 uppstår ofta frågor kring hur man ska mäta radon i skolor. Som Sveriges största radonlaboratorium har Radonova Laboratories därför tagit fram en handbok som vi hoppas ska göra det enklare att göra rätt och säkerställa att elever och personal på…
december 13, 2022
NyheterRadonmätning

Radonova lanserar radonmätningstjänst för användning vid köp och försäljning av bostad

I samband med köp eller försäljning av en fastighet eller lägenhet behöver parterna ofta en snabb och tillförlitlig indikation på radonhalten. För de som inte redan har en aktuell och säker uppgift om radonhalten i bostaden lanserar Radonova nu en smidig radonmätningstjänst för korttidsmätning av radon. Mätningen som genomförs under 48 timmar kan utföras året om och uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM)…
december 8, 2022
MätteknikNyheter

Benjamin Portin stärker Radonovas kompetens inom digitala instrument

Radonova har under det senaste året breddat sitt produktutbud för konsumentmarknaden, bland annat med EcoQube, ett digitalt radoninstrument för kontinuerlig mätning av radon i villor och lägenheter. För att fortsätta och utveckla satsningen på konsumentmarknaden har Benjamin Portin anslutit till Radonova. – Det har hänt väldigt mycket på senare år och i dag finns det digitala instrument på konsumentnivå med…
november 29, 2022
NyheterRadonmätning

Radonova och Funktionskontrollanterna i Sverige inleder samarbete

Ventilationen är ofta en mycket viktig del när det gäller att hantera och vid behov åtgärda radonhalterna i en fastighet, särskilt arbetsplatser. För att dela kunskap och erfarenheter på det här området har Radonova och Funktionskontrollanterna i Sverige (FunkiS) inlett ett samarbete. Som ett första steg genomför Radonova och FunkiS den 23 november en endagsutbildning där FunkiS medlemmar kan lära…
november 7, 2022
ArbetsplatsNyheter

Ny vägledning från SSM för radonmätning i skolor

De senaste åren har frågan om radon i landets skolor fått allt större uppmärksamhet. Statistik baserad på radonmätningar som genomförts mellan år 2017 och 2020 har också visat att 40 procent av svenska skolor har ett eller flera utrymmen med radonhalter över referensnivån 200 Bq/m³ . Den statistiken bekräftar samtidigt vikten av att fler skolor gör uppföljande radonmätningar som visar årsmedelvärdet…
november 1, 2022