Skip to main content
0
Kategori

Mätteknik

NyheterMätteknik

Evict Radon: Kanadensiskt radonprojekt väljer Radonova för analys av radonprover

Svenska Radonova Laboratories har fått uppdraget att analysera radonprover i den stora kanadensiska kampanjen ”Evict Radon”. Kampanjen syftar till att minska förekomsten av radon i kanadensiska hem och lungcancer som en följd av exponering för radongas. Kampanjen som genomförs i provinsen Alberta leds av Dr Aaron Goodarzi vid universitet i Calgary.     Radonmätningarna görs i minst 90 dagar och analyseras…
januari 16, 2019
MätteknikNyheter

Förvärv ger Radonova ett komplett program för mätning av radon

Genom att förvärva radonmätinstrumentdelen inom Gammadata Instrument får Radonova ett komplett program för att mäta radon och förstärker sin position som världsledande inom radonmätning i hem och på arbetsplatser. Förvärvet innebär att Radonova nu kompletterar och utvecklar sitt program inom radonmätning med flera avancerade instrument och produkter. Genom att erbjuda ett heltäckande program för mätning av radon möter Radonova samtidigt…
januari 2, 2019
NyheterMätteknik

Radonova använder datummärkning för ännu säkrare mätning

Radonova Laboratories inför datummärkning på de detektorer som används vid radonmätning. Tillsammans med den nyligen lanserade vakuumförpackningen säkerställer datummärkningen att mätnings- och analysarbetet kan genomföras med högsta möjliga tillförlitlighet.  Tryggve Rönnqvist, teknisk chef på Radonova Laboratories, beskriver fördelarna med att datummärka mätdosorna: – Genom att datummärka varje enskild förpackning ökar vi mätsäkerheten vid korttidsmätningar ytterligare. Om man genomför en radonmätning…
november 21, 2018
MätteknikNyheter

Radonova utökar sin kapacitet för produktion och analys med fler anställda – Läs intervjun med vårt senaste tillskott

Benjamin Portin ser möjligheterna hos Radonova Som ny på jobbet är det inte alltid så lätt att komma in i sin roll. För Benjamin Portin har det dock gått snabbt att bli en del av Radonova Laboratories. Från att ha arbetat extra på Radonova arbetar Benjamin nu heltid på företagets produktions- och analysavdelning. – I mitt fall hjälper det förstås…
november 14, 2018
MätteknikNyheter

Ecotrak® – radonmätning i mark

Radonova lanserar ny produkt för säker radonmätning i mark Radonova Laboratories lanserar en ny detektor som gör radonmätning i mark säkrare och enklare. Den nya detektorn Ecotrak® kan användas inför ny- och ombyggnation och ger snabba och tillförlitliga svar på vilken mängd radon som finns i den aktuella marken. Ecotrak® omfattas till skillnad från andra vanligt förekommande markdetektorer av internationella…
oktober 31, 2018
MätteknikNyheter

Radonova lanserar helt ny tät vakuumförpackning för radondosor

Radonova Laboratories lanserar en ny förpackningslösning som innebär att man med hjälp av ny maskinutrustning vakuumförsluter de mätdosor som används vid radonmätning. Denna vakuumförpackning bidrar till en ännu högre kvalitet och säkerställer att mätnings- och analysarbetet kan genomföras utan att förtida läckage påverkar mätresultaten. Vid radonmätning är det avgörande att detektorerna kan förslutas på ett sådant sätt att provresultaten är…
oktober 24, 2018
MätteknikNyheter

Radonmätning ännu enklare med ny webbapplikation

-Patrik Starck leder arbetet för ökad digitalisering Radonova Laboratories genomför ett omfattande arbete för att effektivisera och förenkla arbetet med radonmätning i hem och på arbetsplatser. Som ett led i den satsningen har Patrik Starck anställts som utvecklingsingenjör. Patrik kommer att ansvara för arbetet med en fortsatt digitalisering och produktutveckling. – Mätning och analys av radon är ett område där…
oktober 17, 2018
Mätteknik

Därför ska man mäta radon under eldningssäsong

Den 1 oktober drog säsongen för radonmätning igång i Sverige. Egentligen kan man mäta radon året om. Men om man vill ha ett årsmedelvärde för radonhalten i sitt hem eller arbetsplats ska man mäta radon under eldningssäsong i minst två månader. I Sverige pågår den mellan 1 oktober och 30 april. I praktiken innebär det att man senast i slutet…
oktober 1, 2018
NyheterMätteknik

Radonovas radonmätningar får högt betyg hos Europas ledande mätinstitut inom strålskydd

Radonova Laboratories har vid referenstester utförda av statliga tyska BfS (Bundesamt für Strahlenschutz) fått mycket goda resultat. Jämförande tester av fyra olika radonprover visar att Radonovas resultat i samtliga fall avvek mindre än tio procent från respektive referensvärde. BfS är Europas ledande aktör inom kalibrering av radonmätningsutrustning och en av det fåtal som är ackrediterade att kalibrera utifrån ISO 17025…
augusti 21, 2018
MätteknikVilla

Frågor och svar kring radon i vatten

I Strålsäkerhetsmyndighetens Nationella Plan för Radon som nyligen publicerats belyser man hälsoriskerna med radon i dricksvatten. Som världens ledande radonlaboratorium får vi en hel del frågor kring detta ämne. Nedan svarar vi på några av de absolut vanligaste. Finns radon i dricksvatten? Radon i dricksvatten kan framförallt förekomma i vatten från bergborrade brunnar. I Sverige berör det brunnar som försörjer…
april 24, 2018