Skip to main content
0
Kategori

Mätteknik

Mätteknik

Radonova analyserar nära 30 000 detektorer på en vecka

Maj månad innebär som alltid en säsongstopp när Radonova analyserar stora mängder radonprover. I år slog världens ledande radonlaboratorium rekord i antal rapporterade detektorer på en vecka. Oscar Wännerud är ansvarig för Radonovas laboratorium och kommenterar högsäsongen: – I slutet av mätsäsongen går vi in i vår mest intensiva fas när Radonova analyserar stora mängder inkommande leveranser av radondetektorer. Många…
juni 11, 2019
NyheterMätteknik

ATMOS: Helt ny version av världens lättaste och känsligaste radonsniffer

Radonova Laboratories lanserar en helt ny version av radonsniffern ATMOS. Den nya versionen väger 4,5 kg och har en ny design, flera nya funktioner och helt ny programvara. Nya ATMOS är framtagen för att möjliggöra ännu snabbare och mer effektiva radonmätningar på fältet. Nya ATMOS lanseras i maj 2019. Instrumentet är utvecklat för att möta en internationell marknad som växer…
maj 13, 2019
NyheterMätteknik

Ackreditering ger säker radonmätning

I dag är de flesta av världens radonlaboratorier inte ackrediterade. Det kan tyckas lite märkligt. Speciellt med tanke på att det garanterar kvaliteten på en radonmätning, bland annat genom att laboratoriets mätprocesser regelbundet kontrolleras av oberoende organisationer. Till del beror den nuvarande situationen på att en ackreditering medför ganska stora merkostnader. Men det beror också på att kunder inte efterfrågar…
maj 8, 2019
NyheterMätteknik

Jämförande referenstest: Radonova får mycket högt betyg

Radonova Laboratories har vid ett jämförande referenstest utfört av statliga engelska PHE (Public Health England) fått mycket goda resultat. Jämförande tester utfördes vid fem olika radonhalter där Radonova deltog med två olika detektortyper för varje exponering. Radonovas resultat avvek i samtliga tio fall med mindre än fyra procent från respektive referensvärde. Det aktuella referenstestet innebär att radondosor exponeras för olika…
april 10, 2019
MätteknikNyheter

Radonkartor visar inte radonhalten i en enskild byggnad

Radonkartor är ett begrepp som ofta kommer upp när man talar om risker för radon. En radonkarta visar på ett övergripande plan i vilka områden det finns risk för höga radonhalter. Dessa kartor finns både på nationell och regional nivå. Problemet med radonkartor är samtidigt att de är ett väldigt trubbigt verktyg för den som vill veta något om radonhalten…
februari 20, 2019
MätteknikNyheterVilla

Gamla mätrapporter är inte tillförlitliga

Vi får många frågor kring hur länge man kan lita på tidigare uppmätta radonhalter. Ofta ställs frågan i samband med köp eller försäljning av hus. Det är inte ovanligt att en säljare hänvisar till mätvärden som kan vara mer än 10 år gamla. De radonvärden som finns att tillgå är i de flesta fall gamla mätrapporter i dokument kopplade till…
februari 12, 2019
NyheterMätteknik

Radonmätning i vatten – Radonova får högt betyg i EU-test

Radonova Laboratories har vid det jämförande EU-testet ”REM 2018” fått mycket goda resultat. Testet avser radonmätning i vatten och jämför medverkande laboratoriers analysresultat med ett referensvärde. Radonovas analys hade en avvikelse på i genomsnitt 3,8 procent i förhållande till referensvärdet. Avvikelser upp till 15 procent bedöms som ett godkänt resultat. – Det här är ett stort internationellt test som visar…
januari 23, 2019
NyheterMätteknik

Evict Radon: Kanadensiskt radonprojekt väljer Radonova för analys av radonprover

Svenska Radonova Laboratories har fått uppdraget att analysera radonprover i den stora kanadensiska kampanjen ”Evict Radon”. Kampanjen syftar till att minska förekomsten av radon i kanadensiska hem och lungcancer som en följd av exponering för radongas. Kampanjen som genomförs i provinsen Alberta leds av Dr Aaron Goodarzi vid universitet i Calgary.     Radonmätningarna görs i minst 90 dagar och analyseras…
januari 16, 2019
MätteknikNyheter

Förvärv ger Radonova ett komplett program för mätning av radon

Genom att förvärva radonmätinstrumentdelen inom Gammadata Instrument får Radonova ett komplett program för att mäta radon och förstärker sin position som världsledande inom radonmätning i hem och på arbetsplatser. Förvärvet innebär att Radonova nu kompletterar och utvecklar sitt program inom radonmätning med flera avancerade instrument och produkter. Genom att erbjuda ett heltäckande program för mätning av radon möter Radonova samtidigt…
januari 2, 2019
NyheterMätteknik

Radonova använder datummärkning för ännu säkrare mätning

Radonova Laboratories inför datummärkning på de detektorer som används vid radonmätning. Tillsammans med den nyligen lanserade vakuumförpackningen säkerställer datummärkningen att mätnings- och analysarbetet kan genomföras med högsta möjliga tillförlitlighet.  Tryggve Rönnqvist, teknisk chef på Radonova Laboratories, beskriver fördelarna med att datummärka mätdosorna: – Genom att datummärka varje enskild förpackning ökar vi mätsäkerheten vid korttidsmätningar ytterligare. Om man genomför en radonmätning…
november 21, 2018