Skip to main content
0
Kategori

Mätteknik

MätteknikNyheter

Ny dashboard visualiserar radonsituationen i fastigheter

Med Radonovas nyutvecklade dashboard för SPIRIT-radonsensor kan man enkelt och tydligt visualisera radonhalterna i en fastighet. Förutom att visa radonhalterna skapar den nya lösningen också bättre möjligheter att använda radondata för driftoptimering av ventilationen på ett sätt som bidrar till lägre radonhalter och energiförbrukning. Den nya lösningen riktar sig främst till arbetsplatser, kommersiella fastigheter och skolor. I fastigheter med tidstyrd…
mars 14, 2023
MätteknikNyheter

Finska Strålsäkerhetscentralen STUK godkänner Radonovas radoninstrument SPIRIT

Radonova har erhållit den finska Strålsäkerhetscentralen STUK:s godkännande av SPIRIT radonsensor för användning vid radonmätning. STUK:s godkännande innebär att SPIRIT uppfyller de krav som finsk lag ställer på radonmätningsinstruments säkerhet och kvalitet. Det innebär också att Radonovas kunder i Finland kan använda ett tillförlitligt instrument som är godkänt av den finska tillsynsmyndigheten. STUK är en stark internationell referens – STUK:s…
februari 21, 2023
MätteknikRadonmätning

Radonlogger: SPIRIT vs Robin2

På senare år har Radonova utvecklat och lanserat ett flertal avancerade radoninstrument och radonlogger. Bland dessa finns radonsensorerna SPIRIT och Robin2. Instrumenten skiljer sig dock en hel del sett till egenskaper och användningsområden. Den enskilt största skillnaden är att SPIRIT lagrar all data i molnet och skickar data trådlöst. För användarna innebär det bland annat att man kan använda smarta…
februari 7, 2023
MätteknikNyheter

Benjamin Portin stärker Radonovas kompetens inom digitala instrument

Radonova har under det senaste året breddat sitt produktutbud för konsumentmarknaden, bland annat med EcoQube, ett digitalt radoninstrument för kontinuerlig mätning av radon i villor och lägenheter. För att fortsätta och utveckla satsningen på konsumentmarknaden har Benjamin Portin anslutit till Radonova. – Det har hänt väldigt mycket på senare år och i dag finns det digitala instrument på konsumentnivå med…
november 29, 2022
MätteknikNyheter

Radonova lanserar ny mättjänst för uppföljande radonmätning på arbetsplatser

För att möta den ökade efterfrågan på tillförlitliga arbetsplatsmätningar lanserar Radonova Laboratories en ny mättjänst. Med SPIRIT mättjänst blir det nu enkelt att genomföra en uppföljande sju dagars radonmätning på arbetsplatsen. Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser ställer krav på en uppföljande mätning när årsmedelvärdet för radonhalten ligger över 200 Bq/m3. Med den elektroniska radondetektorn SPIRIT kan du nu…
oktober 26, 2022
MätteknikRadonmätning

Viktigt att mäta rätt vid radonbesiktning

Om förhöjda årsmedelvärden över referensvärdet 200 Bq/m3 identifieras i en bostad eller på en arbetsplats ska man genomföra en radonbesiktning. Huvudsyftet är att identifiera orsaken till radonproblemet, det vill säga förstå var radongasen kommer från. När man väl vet det går det att planera en åtgärd för att sänka radonhalten. Att tänka på innan en radonbesiktning Besiktningen av bostäder och…
oktober 11, 2022
FlerbostadshusMätteknikVilla

EcoTracker multilogger förenklar radonbesiktning av bostäder

Radonova lanserar nu en ny multilogger som gör att det blir enklare och går snabbare att genomföra radonbesiktningar i bostäder. EcoTracker erbjuder en kostnadseffektiv samtidig mätning på fyra punkter i fastigheten. Användaren får det första indikativa värdet redan efter fem minuter och ett mer tillförlitligt resultat erhålls efter en timme. EcoTracker multilogger är utvecklad för att användas vid radonbesiktningar där…
augusti 30, 2022
ArbetsplatsMätteknik

Välj rätt radonsensor för att optimera ventilationen på arbetsplatser och skolor

I den här artikeln förklarar vi varför det är så viktigt att välja rätt radonsensor när man ska optimera ventilationen på arbetsplatser och skolor. I fastigheter med ventilation kan radonhalten ofta variera kraftigt beroende på om ventilationen är i gång eller inte. Normalt sett är radonhalten betydligt lägre när ventilationen är påslagen. Beroende på ventilationssystemets utformning kan det samtidigt ta…
maj 17, 2022
MätteknikNyheter

Radonova kompletterar erbjudandet med EcoQube – smidigt radoninstrument för husägare och lägenhetsinnehavare

Radonova har fått generalagenturen i Europa för instrumentet EcoQube från Ecosense Inc. Avtalet innebär att Radonova kompletterar företagets breda portfölj av instrument för radonmätning ytterligare. Det nya instrumentet EcoQube riktar sig främst till privatpersoner som på ett enkelt sätt vill följa upp hur radonhalten förändras under dygnet. – Vi är väldigt nöjda med att nu kunna erbjuda EcoQube. Det är…
mars 22, 2022
MätteknikNyheter

Radonova och Talkpool lanserar trådlös radonsensor för fastighetsbranschen

Radonova har tillsammans med företaget Talkpool utvecklat en ny trådlös radonsensor. Sensorn som har fått namnet SPIRIT kombinerar Radonovas världsledande radondetektorteknologi med Talkpools specialistkunskap inom IoT-lösningar för fastighetsbranschen. – Det är alltid spännande när man kan kombinera specialkompetens från två bolag. Efterfrågan på radonsensorer för fastighetsbranschen har ökat markant. Samtidigt har de sensorer som funnits på marknaden haft en alldeles…
mars 11, 2022