Skip to main content
0
Kategori

Arbetsplats

ArbetsplatsNyheter

Direktronik genomför smidig radonmätning på arbetsplatsen

För snart två år sedan införde Sverige den nya strålskyddslagen som innebär att landets arbetsgivare ska ha kontroll på radonhalten på arbetsplatsen. Trots lagen visar statistik att en mycket liten andel av Sveriges arbetsplatser hittills genomfört en radonmätning.   Bland de företag som följer lagen och har genomfört en ackrediterad radonmätning finns Direktronik. Vi har träffat Susanne Carlsson som här berättar hur…
juni 30, 2020
ArbetsplatsNyheter

Radonovas nya programvara förenklar radonmätning på arbetstid

Som en del i arbetet för att förenkla radonmätning på arbetsplatser har Radonova utvecklat en ny programvara. I kombination med radoninstrument gör den nya programvaran det mycket enkelt att mäta och analysera radonhalten under arbetstid. – I takt med en allt större efterfrågan på ackrediterade långtidsmätningar på arbetsplatser har vi även sett en ökad efterfrågan att kunna mäta radonhalten under…
maj 5, 2020
NyheterArbetsplatsRadonmätning

Strålskyddslagen: bara en bråkdel av svenska arbetsplatser har mätt radon

För snart två och ett halvt år sedan införde Sverige den nya strålskyddslagen som innebär att landets arbetsgivare ska ha kontroll på radonhalten på arbetsplatsen. Statistik från landets största radonlaboratorium Radonova visar samtidigt att en mycket liten andel av Sveriges arbetsplatser genomfört en radonmätning.   Med enmansföretag undantagna visar Radonovas statistik att färre än tre procent av företagen mätt radonhalten på…
december 9, 2019
ArbetsplatsNyheterRadonmätning

Radonova Academy – skräddarsydd utbildning för att möta den nya strålskyddslagen

I samband med att den nya strålskyddslagen trädde i kraft sommaren 2018 ökade kraven på kontroll av radonhalten vid landets arbetsplatser. Som arbetsgivare är man i dag skyldig att mäta och vid behov åtgärda en förhöjd radonhalt. För att möta behovet och efterfrågan på kunskap lanseras nu utbildningskonceptet Radonova Academy. Konceptet innebär att Radonova skräddarsyr en radonutbildning tillsammans med den…
november 12, 2019
RadonmätningArbetsplatsVilla

Radtrak² – världens vanligaste radondosa för långtidsmätning av radon

Med över fyra miljoner sålda enheter är Radtrak2 den mest använda radondosan för att få ett tillförlitligt årsmedelvärde av radonhalten i bostäder och på arbetsplatser. Enkel konstruktion Radondosa, radonpuck, detektor, box, dosimeter – kärt barn har många namn. Själva enheten är samtidigt enkel i sin konstruktion. Den består av ett lock och en botten av plast samt en genomskinlig plastfilm…
november 5, 2019
ArbetsplatsRadonmätning

Sex steg till en radonfri miljö på arbetsplatsen

Sedan 1 juni 2018 ansvarar landets arbetsgivare för att kontrollera radonhalten på våra arbetsplatser. Här följer sex steg och en enkel guide för arbetsgivare som vill säkerställa en radonfri arbetsmiljö. Steg 1 – Långtidsmätning Inledningsvis bör man under 2–3 månader genomföra en långtidsmätning med radondosor. På så vis får man fram ett årsmedelvärde. Enligt lag ska referensvärdet för radon ligga…
oktober 22, 2019
ArbetsplatsNyheterRadonmätning

Kalkylator förenklar radonmätning på arbetsplatsen

I samband med att mätsäsongen inletts lanserar Radonova en ny kalkylator. Den gör det enkelt att beräkna hur många radondosor som krävs för att mäta radon på arbetsplatser.   Sedan nya nationella strålskyddslagar infördes i Europa under 2018 har behovet och intresset för att mäta radon på arbetsplatser ökat. Strålskyddslagarna bygger på EU:s direktiv 2013/59/Euratom och innebär bland annat att arbetsgivare…
oktober 15, 2019
ArbetsplatsNyheterRadonmätning

Nära var femte svensk arbetsplats har förhöjda radonvärden

Den 1 juni 2018 infördes en ny Strålskyddslag som innebär att landets arbetsgivare ska ha kontroll på radonhalten på arbetsplatsen. Radonova har nu genomfört tillräckligt många mätningar för att ge en bild av hur situationen ser ut på svenska arbetsplatser. Preliminär statistik baserad på mätningar vid cirka 2 000 arbetsplatser visar att 19,5 procent av landets arbetsplatser har förhöjda värden av…
oktober 8, 2019
ArbetsplatsRadonmätning

Arbetsplatsmätning: Canon genomför smidig radonmätning

För att uppfylla EU:s nya Strålskyddsdirektiv trädde en ny strålskyddslag i kraft den 1 juni 2018. I EU:s direktiv påpekas att radonexponering inte bara är ett problem för bostäder utan också arbetsplatser. För första gången tas därför frågan om exponering och mätning av radon på både arbetsplatser och bostäder med i den svenska strålskyddslagen. Arbetsplatsmätning har sedan den nya lagen…
oktober 1, 2019
Arbetsplats

Hur många radondosor behövs för att mäta en arbetsplats?

Sedan den nya Strålskyddslagen trädde i kraft i juni 2018 ställs det krav på att landets arbetsgivare ska ha kontroll på radonhalten på varje arbetsplats. Den nya lagen har inneburit att allt fler arbetsplatser mäter radonhalten. Samtidigt saknas ofta kunskapen om hur en säker och tillförlitlig radonmätning går till.  Som världens ledande radonlaboratorium har Radonova Laboratories gjort en enkel guide…
maj 28, 2019