Skip to main content
0
Kategori

Arbetsplats

ArbetsplatsNyheter

Radonova deltar på strålskyddskonferens i Malmö

Den 5 till 9 juni arrangerar Nordic Society for Radiation Protection (NSFS) en strålskyddskonferens i Malmö. Evenemanget samlar branschexperter, forskare och organisationer för att dela kunskap och främja arbetet kring strålskydd på arbetsplatser. Radonova medverkar vid konferensen och kommer att demonstrera innovativ teknik och lösningar för mätning av radongas. Bland annat kan deltagarna ta del av avancerade tjänster för radondosimetri…
juni 1, 2023
ArbetsplatsRadonmätning

Strålsäkerhetsmyndigheten och kommunerna behöver samarbeta mer för att förbättra radonsituationen på skolor

Radonova har genom kunder och egna iakttagelser uppmärksammat att det fortfarande finns tydliga brister i förståelsen för Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivning för radonmätning av arbetsplatser. Det gäller även vägledningen för radonmätning i skolor och förskolor, särskilt när det kommer till uppföljande radonmätningar under verksamhetstid. Genom att följa SSM:s metodbeskrivning och vägledning kan kommunerna säkerställa att de vidtar rätt åtgärder för att…
maj 31, 2023
ArbetsplatsRadonmätning

Studie om uppföljande arbetsplatsmätningar väcker intresse vid kanadensisk radonkonferens

I april fick vår utvecklingsingenjör Patrik Starck möjlighet att presentera Radonovas studier kring uppföljande arbetsplatsmätningar vid CARST 2023 (Canadian Association of Radon Scientists and Technologists). Vi har träffat Patrik som här berättar om mottagandet och intrycken från konferensen. Vad handlade din presentation vid CARST om? Studien undersökte hur resultatet från uppföljande arbetsplatsmätningar av radonhalten kan ge olika resultat beroende på…
maj 23, 2023
ArbetsplatsMätteknik

SPIRIT gör radonmätning i skolor enklare för SoVent Groups radonkonsulter

Sedan radonloggern SPIRIT lanserades för ett drygt år sedan har flera av landets radonkonsulter börjat använda instrumentet vid mätning både i skolor och på andra arbetsplatser. Bland dessa finns Elias Flink på SoVent Group. Vi har träffat Elias som här berättar hur SPIRIT gör skillnad och förenklar arbetet med radonmätning i skolmiljö. – Vi använder i dag SPIRIT till alla…
maj 9, 2023
ArbetsplatsRadonmätning

Fem vanliga misstag vid radonmätning på arbetsplatser

Det första man bör ha i åtanke är att den stora kostnaden vid radonmätning av en arbetsplats oftast ligger i tiden för utplacering och inhämtning av dosor. Kostnaden för att anlita radonkonsulter vid eventuella ommätningar bör också beaktas. Som i så många andra sammanhang lönar det sig därför att göra rätt från början. Särskilt som det enda sättet att kontrollera…
januari 10, 2023
ArbetsplatsNyheter

Ny vägledning från SSM för radonmätning i skolor

De senaste åren har frågan om radon i landets skolor fått allt större uppmärksamhet. Statistik baserad på radonmätningar som genomförts mellan år 2017 och 2020 har också visat att 40 procent av svenska skolor har ett eller flera utrymmen med radonhalter över referensnivån 200 Bq/m³ . Den statistiken bekräftar samtidigt vikten av att fler skolor gör uppföljande radonmätningar som visar årsmedelvärdet…
november 1, 2022
ArbetsplatsRadonmätning

Krav på uppföljande radonmätning på arbetstid innan åtgärd

Sedan den nya Strålskyddslagen infördes 1 juni 2018 har radonmätning på arbetsplatser blivit allt vanligare. Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning ska arbetsgivare inleda kartläggningen av radonsituationen på en arbetsplats genom att mäta med radondosor för att på så vis få fram radonhalten uttryckt som ett årsmedelvärde. Beräkningen av antal mätpunkter kan vara komplicerad utifrån metodbeskrivningen men genom att använda en kalkylator blir…
oktober 4, 2022
ArbetsplatsMätteknik

Välj rätt radonsensor för att optimera ventilationen på arbetsplatser och skolor

I den här artikeln förklarar vi varför det är så viktigt att välja rätt radonsensor när man ska optimera ventilationen på arbetsplatser och skolor. I fastigheter med ventilation kan radonhalten ofta variera kraftigt beroende på om ventilationen är i gång eller inte. Normalt sett är radonhalten betydligt lägre när ventilationen är påslagen. Beroende på ventilationssystemets utformning kan det samtidigt ta…
maj 17, 2022
ArbetsplatsRadonmätning

SISAB om radon: ”Att mäta är att kunna påverka”

Hos SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, fortsätter införandet av en ny lösning som gör det möjligt att mäta radonhalterna i realtid. När Radonovas nya trådlösa radonlogger SPIRIT kopplas upp på SISAB:s befintliga AI-driftsystem innebär det i praktiken något av en ”game changer” när det gäller möjligheterna att mäta och säkerställa en miljö fri från hälsofarliga radonhalter. Från att ha varit…
april 26, 2022
ArbetsplatsRadonmätning

SPIRIT gör uppföljande radonmätning på arbetsplatser betydligt enklare

I samband med att allt fler arbetsplatser genomför radonmätning med radondosor identifieras mätplatser som överstiger referensvärdet på 200 Bq/m³. Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens nya metodbeskrivning för arbetsplatser ska den uppföljande mätningen i dessa fall genomföras med ett radoninstrument som ger tidsupplöst information. Instrumentet ska vara individuellt kalibrerat och kunna visa ett korrekt värde inom en timme. Radonova har utvecklat ett instrument anpassat…
april 12, 2022