Skip to main content
0
ArbetsplatsNyheterRadonmätning

Cramo genomför tids- och kostnadseffektiva radonmätningar

Cramo genomför tids- och kostnadseffektiva radonmätningar Cramo grundades år 1953 och är ett av Europas största företag inom uthyrning av maskiner, utrustning och hyresrelaterade tjänster. Från sina cirka 90 depåer runt om i Sverige bedriver företaget uthyrning av professionella maskiner och relaterade tjänster. På varje depå finns en depåchef som ansvarar för verksamheten, samtidigt som arbetsmiljöarbetet bedrivs från en central avdelning.…
november 29, 2021
NyheterRadonmätning

Studie visar stora skillnader i radonhalter mellan Kanada och Sverige

En omfattande studie som genomförts vid University of Calgary och publicerats i den vetenskapliga Nature-tidskriften Scientific Reports visar stora skillnader mellan Sverige och Kanada när det gäller radonhalterna i hus byggda år 1980 och senare. Ett team av arkitekter, radonexperter och cancerforskare har funnit att de genomsnittliga radongasnivåerna i nya hem är 467 procent högre i Kanada än i Sverige.…
november 24, 2021
Nyheter

Förvärv skapar ett nytt nav för Radonova i Storbritannien och Irland

Radonova Laboratories har förvärvat 100 procent av aktierna i GM Scientific Ltd. Genom förvärvet kan Radonova fortsätta sin expansion i Europa och etablera ett nytt nav i Storbritannien och Irland. Med GM Scientific som dotterbolag kommer Radonova också att bredda sitt utbud av högkvalitativ radonsensorteknologi. GM Scientific grundades år 2018 och är baserat i Bristol, Storbritannien. Företaget producerar högkvalitativa polymersensorer…
november 15, 2021
FlerbostadshusNyheter

Ny handbok gör det enklare att genomföra radonmätning i flerbostadshus

I Sverige ansvarar bostadsrättsföreningar och hyresvärdar själva för att radonmätning genomförs i fastighetens lägenheter. Som Sveriges största radonlaboratorium har Radonova Laboratories därför gjort en handbok som ska göra det enklare för ansvariga att genomföra säkra radonmätningar. Med det vill vi också bidra till att boende inte utsätts för onödiga hälsorisker. Handboken riktar sig till både bostadsrättsföreningar och hyresvärdar som ska…
november 9, 2021
NyheterRadonmätning

Europeiska radonveckan uppmärksammar framgångsrikt internationellt samarbete

Den nyligen avslutade europeiska radonveckan lyfte åter fram det internationella samarbetet i frågor som rör radon. Evenemanget som genomfördes i Fribourg, Schweiz, samlade forskare, experter, myndigheter och branschföreträdare från hela världen. Årets program var inriktat på internationellt samarbete i radonfrågor och särskilt den återkommande konferensen ROOM (Radon Outcomes On Mitigation Solutions). ROOMS-mötena fokuserade på hanteringen av radonrisker i byggnader, implementerade…
november 2, 2021
ArbetsplatsRadonmätning

Ny handbok ska förenkla radonmätning på svenska arbetsplatser

Sedan införandet av den nya Strålskyddslagen år 2018 uppstår ofta frågor kring hur man ska mäta radon på arbetsplatser. Som Sveriges största radonlaboratorium har Radonova Laboratories därför tagit fram en handbok som ska göra det enklare att göra rätt och säkerställa att människor inte utsätts för onödiga hälsorisker på sina arbetsplatser. Handboken riktar sig till både arbetsgivare och fastighetsbolag med…
oktober 26, 2021
ArbetsplatsNyheter

Ny statistik visar att alla våningsplan bör omfattas vid radonmätning på arbetsplatser

Data från mätningar av mer än 15 000 svenska arbetsplatser visar att det kan finnas oväntat höga radonhalter oberoende av våningsplan eller var man mäter någonstans. Statistiken bekräftar i det avseendet vikten av att man mäter i tillräcklig omfattning och inte nöjer sig med ett för litet antal mätpunkter. En otillräcklig mätning kan i förlängningen bidra till en onödig hälsofara.…
oktober 19, 2021
Nyheter

Stort intresse för europeiska radonveckan

Efter att förra årets upplaga av den europeiska radonveckan ställdes in är intresset mycket stort inför årets evenemang. Konferensen arrangeras i år i Fribourg, Schweiz och äger rum mellan den 12:e och 15:e oktober. Evenemanget som föregåtts av ett stort intresse samlar forskare, myndigheter och branschföreträdare från Europa och övriga världen. Bakom radonveckan står European Radon Association (ERA). Från Radonova…
oktober 11, 2021
NyheterRadonmätning

Radonova visade innovativa lösningar för radonmätning på GARRM 2021

Radonova deltog nyligen i den 15:e internationella workshoppen om de geologiska aspekterna av radonriskkartor. Evenemanget GARRM 2021 hölls i Prag och var det första i sitt slag sedan pandemin började. På plats fanns bland andra Radonovas Thomas Chauvin, Patrik Nöteberg, José-Luis Gutierrez Villanueva och Zuzanna Podgorska. Eftersom det inte genomförts några fysiska evenemang på 18 månader var Pragkonferensen särskilt viktig…
oktober 6, 2021
NyheterRadonmätning

Nu börjar säsongen för radonmätning

Den 1 oktober startar säsongen för radonmätning i Sverige. Egentligen kan man mäta radon året om men om man vill ha att ett årsmedelvärde för radonhalten i sitt hem eller på arbetsplatsen ska man mäta i minst två månader under eldningssäsongen. I Sverige pågår den mellan 1 oktober och 30 april. Varför är årsmedelvärdet för radon viktigt? Årsmedelvärdet för radon…
september 28, 2021