Skip to main content
0
NyheterRadonmätning

Radonova lanserar radonmätningstjänst för användning vid köp och försäljning av bostad

I samband med köp eller försäljning av en fastighet eller lägenhet behöver parterna ofta en snabb och tillförlitlig indikation på radonhalten. För de som inte redan har en aktuell och säker uppgift om radonhalten i bostaden lanserar Radonova nu en smidig radonmätningstjänst för korttidsmätning av radon. Mätningen som genomförs under 48 timmar kan utföras året om och uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM)…
december 8, 2022
MätteknikNyheter

Benjamin Portin stärker Radonovas kompetens inom digitala instrument

Radonova har under det senaste året breddat sitt produktutbud för konsumentmarknaden, bland annat med EcoQube, ett digitalt radoninstrument för kontinuerlig mätning av radon i villor och lägenheter. För att fortsätta och utveckla satsningen på konsumentmarknaden har Benjamin Portin anslutit till Radonova. – Det har hänt väldigt mycket på senare år och i dag finns det digitala instrument på konsumentnivå med…
november 29, 2022
Radonmätning

AARST uppmärksammar svensk forskning om vikten av att mäta radon på högre våningsplan

I slutet av oktober var det efter ett par år med begränsande pandemiregler dags för AARST (American Association of Radon Scientists and Technologists) stora konferens i Bellevue, Washington. I år var Radonovas Tryggve Rönnqvist inbjuden för att presentera de studier som genomförts i Sverige och baseras på en mycket stor mängd data som visar på vikten av att mäta radon…
november 22, 2022
Radonmätning

Lokal närvaro och global kapacitet – ett framgångsrecept för Radonova

Sedan mitten av 2010-talet har många europeiska länder implementerat det europeiska direktivet EURATOM 2013/59 som syftar till att stärka och i en del fall bidra till att skapa, lokala och nationella regler kring radon. Som världsledande inom radonmätningar har Radonova följt och agerat på såväl internationella som lokala och nationella regler och rön om radon. Det har inneburit investeringar i…
november 15, 2022
NyheterRadonmätning

Radonova och Funktionskontrollanterna i Sverige inleder samarbete

Ventilationen är ofta en mycket viktig del när det gäller att hantera och vid behov åtgärda radonhalterna i en fastighet, särskilt arbetsplatser. För att dela kunskap och erfarenheter på det här området har Radonova och Funktionskontrollanterna i Sverige (FunkiS) inlett ett samarbete. Som ett första steg genomför Radonova och FunkiS den 23 november en endagsutbildning där FunkiS medlemmar kan lära…
november 7, 2022
ArbetsplatsNyheter

Ny vägledning från SSM för radonmätning i skolor

De senaste åren har frågan om radon i landets skolor fått allt större uppmärksamhet. Statistik baserad på radonmätningar som genomförts mellan år 2017 och 2020 har också visat att 40 procent av svenska skolor har ett eller flera utrymmen med radonhalter över referensnivån 200 Bq/m³ . Den statistiken bekräftar samtidigt vikten av att fler skolor gör uppföljande radonmätningar som visar årsmedelvärdet…
november 1, 2022
MätteknikNyheter

Radonova lanserar ny mättjänst för uppföljande radonmätning på arbetsplatser

För att möta den ökade efterfrågan på tillförlitliga arbetsplatsmätningar lanserar Radonova Laboratories en ny mättjänst. Med SPIRIT mättjänst blir det nu enkelt att genomföra en uppföljande sju dagars radonmätning på arbetsplatsen. Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser ställer krav på en uppföljande mätning när årsmedelvärdet för radonhalten ligger över 200 Bq/m3. Med den elektroniska radondetektorn SPIRIT kan du nu…
oktober 26, 2022
Radonmätning

Europeiska radonveckan lyfte fram arbetet med radonförebyggande åtgärder

Under den sista veckan i september 2022 samlades ett antal ledande forskare, experter, myndigheter och branschföreträdare i norska Bergen för den europeiska radonveckan. European Radon Association (ERA) arrangerade workshops och den återkommande konferensen ROOMS (Radon Outcomes on Mitigation Solutions) var också en viktig del av programmet. I år var det övergripande temat ”radonförebyggande åtgärder och begränsning i nya och befintliga…
oktober 20, 2022
MätteknikRadonmätning

Viktigt att mäta rätt vid radonbesiktning

Om förhöjda årsmedelvärden över referensvärdet 200 Bq/m3 identifieras i en bostad eller på en arbetsplats ska man genomföra en radonbesiktning. Huvudsyftet är att identifiera orsaken till radonproblemet, det vill säga förstå var radongasen kommer från. När man väl vet det går det att planera en åtgärd för att sänka radonhalten. Att tänka på innan en radonbesiktning Besiktningen av bostäder och…
oktober 11, 2022
ArbetsplatsRadonmätning

Krav på uppföljande radonmätning på arbetstid innan åtgärd

Sedan den nya Strålskyddslagen infördes 1 juni 2018 har radonmätning på arbetsplatser blivit allt vanligare. Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning ska arbetsgivare inleda kartläggningen av radonsituationen på en arbetsplats genom att mäta med radondosor för att på så vis få fram radonhalten uttryckt som ett årsmedelvärde. Beräkningen av antal mätpunkter kan vara komplicerad utifrån metodbeskrivningen men genom att använda en kalkylator blir…
oktober 4, 2022