0
RadonmätningNyheter

Hur har covid-19 ändrat förutsättningarna för radonmätningar?

Den pågående pandemin och covid-19 har ändrat förutsättningarna för radonmätningar världen över. VD:n för världens största radonlaboratorium Radonova kommenterar här förändringarna i branschen.  Viktigare än någonsin att skydda sina lungor Covid-19 har satt folkhälsan i centrum och vi märker på vårt radonlaboratorium att intresset för att mäta radon ökat. Fler och fler människor tänker på sin hälsa och vill veta vilka radonhalter de utsätts för. På…
september 22, 2020
ArbetsplatsRadonmätning

De vanligaste frågorna om radonmätning på arbetsplatser

Här försöker vi ge övergripande svar på de vanligaste frågorna om radonmätning på arbetsplatser. Varför måste man mäta radon på arbetsplatsen? Numera fastställer strålskyddsförordningen i Sverige en referensnivå för radon på 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m³) uttryckt som årlig genomsnittlig aktivitetskoncentration. Den ligger i linje med arbetsmiljöverkets föreskrifter som satt 200 Bq/m³ som hygieniskt gränsvärde för radon. Det enda sättet att ta reda på om…
september 15, 2020
NyheterArbetsplats

Arbetsplatsmätningar: ny statistik visar att höga radonhalter lätt kan missas

Som landets största radonlaboratorium har Radonova data från mätningar på mer än 15 000 svenska arbetsplatser. Statistik från dessa arbetsplatsmätningar visar att det finns en stor spridning var man finner radonhalter över det hygieniska gränsvärdet 200 Bq/m³. När statistiken analyserats är det mest påtagliga att spridningen av mätvärden på samma våningsplan ofta är stor. I praktiken är det ganska vanligt…
september 8, 2020
NyheterArbetsplats

Ny metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser – Radonova lämnar remissvar till SSM

För drygt två år sedan infördes en ny Strålskyddslag som innebär att landets arbetsgivare ska ha kontroll på radonhalten på arbetsplatsen. För att förenkla och förbättra förutsättningarna att genomföra tillförlitliga arbetsplatsmätningar har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tagit fram ett förslag på en ny metodbeskrivning för arbetsplatsmätningar. Som landets största radonlaboratorium har Radonova Laboratories mätningar från mer än 15 000 arbetsplatser. Utifrån statistik från…
september 1, 2020
RadonmätningNyheter

Den ultimata guiden för att välja radoninstrument eller digital radonmätare

Den här guiden beskriver vad du bör tänka på när du väljer radoninstrument eller digital radonmätare. Guiden riktar sig främst till radonkonsulter och fastighetsägare. Vi rekommenderar privatperson som önskar mäta radon i sin villa att läsa vanliga frågor och svar här. Jämfört med tidigare finns det i dag ett stort antal instrument att välja bland. Prisbilden varierar stort och det går att hitta radoninstrument från 3 000 kr upp till 150…
augusti 18, 2020
Nyheter

Radonovas Zuzanna Podgórska till final i polska FameLab

Zuzanna Podgórska som leder Radonovas polska verksamhet har gått till final i Polish FameLab. FameLab är en stor internationell tävling som ska bidra till att hitta och stödja nya vetenskapliga kommunikatörer. Hittills har mer än 10 000 forskare och ingenjörer deltagit. Polen har varit en aktiv medlem i tävlingen sedan 2012. Bakom FameLab står British Council som varje år arrangerar tävlingar i…
juli 14, 2020
ArbetsplatsNyheter

Direktronik genomför smidig radonmätning på arbetsplatsen

För snart två år sedan införde Sverige den nya strålskyddslagen som innebär att landets arbetsgivare ska ha kontroll på radonhalten på arbetsplatsen. Trots lagen visar statistik att en mycket liten andel av Sveriges arbetsplatser hittills genomfört en radonmätning.   Bland de företag som följer lagen och har genomfört en ackrediterad radonmätning finns Direktronik. Vi har träffat Susanne Carlsson som här berättar hur…
juni 30, 2020
Nyheter

Studenter kommer närmare verkligheten hos Radonova

Radonova öppnar regelbundet dörrarna för studenter som vill möta näringslivet i olika projektarbeten. Under våren har Svante Sundberg, Nils Risberg och Jacob Runold använt Radonova som fallföretag för att studera marknadsföring och innovation. – Vår civilingenjörsutbildning i system i teknik och samhälle är bitvis ganska teoritung. Därför känns det särskilt viktigt att komma ut och ta del av verkligheten och…
juni 16, 2020
Radonmätning

Därför ska man mäta radon i mark vid nybyggnation

När radon är på dagordningen rör många av frågorna ofta radonhalten i mark. Det är inte så konstigt eftersom över 80 procent av fastigheterna med förhöjda radonhalter i inomhusluften har det på grund av att radon läcker eller sugs in från marken. Det är samtidigt viktigt att påpeka att radonhalten i marken där fastigheten står i många fall inte avgör…
juni 2, 2020