Skip to main content
0
Nyheter

Kunskap möter kreativitet när Carlssons elever gör film om radon

Vad är radon? Hur mäter man radongas? Och vilka hälsorisker finns det? Det kan eleverna i årskurs nio på Carlssons skola svara på. Under hösten har de arbetat med att göra en ämnesöverskridande film om radon som en del av sitt arbete i NO och Bild. Eleverna har haft vissa ramar med till exempel nyckelord som ska vara med och…
november 10, 2020
NyheterRadonmätning

Radonovas radonmätning bäst vid franskt referenstest

Radonova Laboratories har vid ett jämförande referenstest utfört av statliga franska IRSN (institute de Radioprotection et sureté nucléaire) fått mycket goda resultat. Radonova deltog med detektorn Radtrak2 och fick det bästa resultatet av samtliga medverkande företag. Det aktuella referenstestet innebär att radondosor exponeras för olika nivåer av radon. Därefter jämförs resultaten med de officiella referensvärden som anges av IRSN. Krävande…
november 3, 2020
RadonmätningArbetsplats

Arbetsplatsmätning: Så undviker du en onödig ommätning

Så här i början av säsongen för radonmätning vill vi ge några tips som gör att du minskar risken för ommätning. Det första man bör ha i åtanke är att den stora kostnaden vid radonmätning av en arbetsplats ligger i tiden för utplacering och inhämtning av dosor. Kostnaden för radonkonsulter vid en eventuell ommätning ska också beaktas. Vid förhöjda värden…
oktober 27, 2020
MätteknikArbetsplats

Nu lanserar Radonova sin nya produkt för radondosimetri

Lagom till säsongen för radonmätning lanserar Radonova en ny produkt för radondosimetri. I anslutning till lanseringen har vi ställt några frågor till Radonovas vd Karl Nilsson. Varför har ni valt att utveckla den nya produkten? Vi ser ett ökat behov av en helhetslösning för radondosimetri. Enkelt uttryckt är det en service där man mäter vilken radonexponering den enskilda arbetstagaren utsätts för. Historiskt…
oktober 20, 2020
RadonmätningArbetsplatsFlerbostadshus

Radonmätning på äldreboende och vårdboende – hur går det till?

Radonova får många frågor kring hur en radonmätning på ett äldreboende eller vårdhem ska gå till. Även om det inte finns en specifik beskrivning för den typen av lokaler finns det olika metodbeskrivningar för hur en säker radonmätning ska utföras. I det här fallet handlar det mest om vilken man ska applicera. I pandemitider är det också särskilt viktigt att…
oktober 16, 2020
RadonmätningVilla

Ska jag vara orolig för tillfälligt höga radonhalter?

Radonhalten i hus kan variera stort under ett dygn, men också från dygn till dygn. Notera dock att hälsoriskerna med radon följer av att man under 10-20 år utsätts för förhöjda halter radon, vilket i förlängningen kan leda till lungcancer. Man behöver därför inte oroa sig för tillfälligt förhöjda radonhalter strax över gränsvärdet på 200 Bq/m³. Det är istället det…
oktober 6, 2020
NyheterRadonmätning

Nu startar säsongen för radonmätning

Den 1 oktober drar säsongen för radonmätning igång i Sverige. Egentligen kan man mäta radon året om. Om man vill ha att ett årsmedelvärde för radonhalten i sitt hem eller på arbetsplatsen ska man dock mäta i minst två månader under eldningssäsongen. I Sverige pågår den säsongen mellan 1 oktober och 30 april. Varför är årsmedelvärdet för radon viktigt? Årsmedelvärdet…
september 29, 2020
RadonmätningNyheter

Hur har covid-19 ändrat förutsättningarna för radonmätningar?

Den pågående pandemin och covid-19 har ändrat förutsättningarna för radonmätningar världen över. VD:n för världens största radonlaboratorium Radonova kommenterar här förändringarna i branschen.  Viktigare än någonsin att skydda sina lungor Covid-19 har satt folkhälsan i centrum och vi märker på vårt radonlaboratorium att intresset för att mäta radon ökat. Fler och fler människor tänker på sin hälsa och vill veta vilka radonhalter de utsätts för. På…
september 22, 2020
ArbetsplatsRadonmätning

De vanligaste frågorna om radonmätning på arbetsplatser

Här försöker vi ge övergripande svar på de vanligaste frågorna om radonmätning på arbetsplatser. Varför måste man mäta radon på arbetsplatsen? Numera fastställer strålskyddsförordningen i Sverige en referensnivå för radon på 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m³) uttryckt som årlig genomsnittlig aktivitetskoncentration. Den ligger i linje med arbetsmiljöverkets föreskrifter som satt 200 Bq/m³ som hygieniskt gränsvärde för radon. Det enda sättet att ta reda på om…
september 15, 2020
NyheterArbetsplats

Arbetsplatsmätningar: ny statistik visar att höga radonhalter lätt kan missas

Som landets största radonlaboratorium har Radonova data från mätningar på mer än 15 000 svenska arbetsplatser. Statistik från dessa arbetsplatsmätningar visar att det finns en stor spridning var man finner radonhalter över det hygieniska gränsvärdet 200 Bq/m³. När statistiken analyserats är det mest påtagliga att spridningen av mätvärden på samma våningsplan ofta är stor. I praktiken är det ganska vanligt…
september 8, 2020