Skip to main content
0
ArbetsplatsNyheter

Ny statistik visar att alla våningsplan bör omfattas vid radonmätning på arbetsplatser

Data från mätningar av mer än 15 000 svenska arbetsplatser visar att det kan finnas oväntat höga radonhalter oberoende av våningsplan eller var man mäter någonstans. Statistiken bekräftar i det avseendet vikten av att man mäter i tillräcklig omfattning och inte nöjer sig med ett för litet antal mätpunkter. En otillräcklig mätning kan i förlängningen bidra till en onödig hälsofara.…
oktober 19, 2021
NyheterOkategoriserade

Stort intresse för europeiska radonveckan

Efter att förra årets upplaga av den europeiska radonveckan ställdes in är intresset mycket stort inför årets evenemang. Konferensen arrangeras i år i Fribourg, Schweiz och äger rum mellan den 12:e och 15:e oktober. Evenemanget som föregåtts av ett stort intresse samlar forskare, myndigheter och branschföreträdare från Europa och övriga världen. Bakom radonveckan står European Radon Association (ERA). Från Radonova…
oktober 11, 2021
NyheterRadonmätning

Radonova visade innovativa lösningar för radonmätning på GARRM 2021

Radonova deltog nyligen i den 15:e internationella workshoppen om de geologiska aspekterna av radonriskkartor. Evenemanget GARRM 2021 hölls i Prag och var det första i sitt slag sedan pandemin började. På plats fanns bland andra Radonovas Thomas Chauvin, Patrik Nöteberg, José-Luis Gutierrez Villanueva och Zuzanna Podgorska. Eftersom det inte genomförts några fysiska evenemang på 18 månader var Pragkonferensen särskilt viktig…
oktober 6, 2021
NyheterRadonmätning

Nu börjar säsongen för radonmätning

Den 1 oktober startar säsongen för radonmätning i Sverige. Egentligen kan man mäta radon året om men om man vill ha att ett årsmedelvärde för radonhalten i sitt hem eller på arbetsplatsen ska man mäta i minst två månader under eldningssäsongen. I Sverige pågår den mellan 1 oktober och 30 april. Varför är årsmedelvärdet för radon viktigt? Årsmedelvärdet för radon…
september 28, 2021
NyheterRadonmätning

Vanligt med förhöjda radonhalter i svenska skolor – uppföljande mätningar behövs

Ny statistik baserad på radonmätningar som genomförts mellan år 2017 och 2020 visar att 40 procent av svenska skolor har ett eller flera utrymmen med radonhalter över referensnivån 200 Bq/m³. Statistiken bekräftar vikten av att fler skolor gör uppföljande radonmätningar som visar årsmedelvärdet under arbetstid. Mätningarna som genomförts av Sveriges största radonlaboratorium Radonova visar att skolor i genomsnitt har fler…
september 20, 2021
Radonmätning

Därför bör man mäta radonhalten hemma och på jobbet

Det finns allt större kunskap om de hälsorisker som radonexponering medför. I dag vet vi att radongas är den näst vanligaste orsaken till lungcancer och studier visar att ett betydande antal lungcancerfall beror på just långvarig exponering för radongas. Förutom att våra hem kan ha förhöjda radonhalter har på senare år även arbetsplatser lyfts fram som en potentiell riskmiljö. Liksom…
september 17, 2021
CesiumNyheter

Ny webbtjänst för subventionerad cesiummätning av vildsvinskött

Från och med 1 juli subventionerar Livsmedelsverket mätningar av cesium i vildsvinskött som ska användas för privat bruk. För att förenkla analysen av vildsvinskött har Radonova, Sveriges största laboratorium för cesiummätningar, utvecklat en ny webbtjänst där jägare snabbt och smidigt kan kontakta laboratoriet för en subventionerad mätning. Vildsvin kan ha höga strålningshalter då djuren bökar och får i sig föda…
september 6, 2021
Radonmätning

Radongas: vad är en farlig nivå för exponering?

Hälsoeffekterna av exponering för radongas är väl dokumenterade och kan i värsta fall vara livshotande. Faktum är att radongas i dag är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Lungcancer hos människor som aldrig har rökt ökar dessutom och är nu den sjunde vanligaste orsaken till cancerrelaterad död i världen. Vi vet att långvarig exponering för gasen i våra…
augusti 31, 2021
MätteknikRadonmätning

Vilka enheter används för att mäta radongas?

Svaret är inte lika enkelt som frågan. Eftersom det finns många olika sammanhang där radongas behöver mätas måste vi först klargöra mer exakt vad vi pratar om. Det kan exempelvis handla om exponeringen för radongas, koncentrationen av radongas i inomhusluft, radongaskoncentrationen i mark och radonhalten i vatten. Mätenheten skiljer sig åt beroende på vilken aspekt eller nivå man behöver mäta.…
augusti 17, 2021
Nyheter

Radonovas tyska partner utökar tjänste- och produktportföljen för att möta efterfrågan på radonmätningar

De senaste förändringarna i tysk radonlagstiftning har ökat medvetenheten om radon och den skadliga inverkan radongas har på hälsan. Utvecklingen har också ökat efterfrågan på lokala distributörer och företag som levererar de radoninstrument och tjänster som krävs för att genomföra effektiva och säkra radonmätningar. Radonovas tyska partner Safetec har varit aktiv inom strålskyddsområdet i nästan 30 år och ser hur…
juli 6, 2021