Skip to main content
0
MätteknikNyheter

Finska Strålsäkerhetscentralen STUK godkänner Radonovas radoninstrument SPIRIT

Radonova har erhållit den finska Strålsäkerhetscentralen STUK:s godkännande av SPIRIT radonsensor för användning vid radonmätning. STUK:s godkännande innebär att SPIRIT uppfyller de krav som finsk lag ställer på radonmätningsinstruments säkerhet och kvalitet. Det innebär också att Radonovas kunder i Finland kan använda ett tillförlitligt instrument som är godkänt av den finska tillsynsmyndigheten. STUK är en stark internationell referens – STUK:s…
februari 21, 2023
Nyheter

Radonmätning: Säsongen för att mäta årsmedelvärde är snart slut – beställ radondosor senast 26 februari

Säsongen för att genomföra en långtidsmätning av radon som ger ett årsmedelvärde slutar den 30 april. Eftersom en sådan mätning ska pågå i minst två månader är det hög tid att beställa radondosor. Beställ dina dosor senast 26 februari så kan mätningen påbörjas senast 1 mars. Annars behöver du vänta till 1 oktober för att göra en mätning av årsmedelvärdet.…
februari 17, 2023
RadonmätningVilla

Fem tillfällen då du som privatperson bör mäta radon

Det finns allt större kunskap om de hälsorisker som radonexponering medför. Studier visar också att ett betydande antal lungcancerfall beror på just långvarig exponering för radongas. Samtidigt finns det fortfarande en relativt utbredd osäkerhet om när man bör mäta radonhalten i ett hem. För att göra det enklare att avgöra när det är dags att mäta listar Radonovas experter fem…
februari 14, 2023
MätteknikRadonmätning

Radonlogger: SPIRIT vs Robin2

På senare år har Radonova utvecklat och lanserat ett flertal avancerade radoninstrument och radonlogger. Bland dessa finns radonsensorerna SPIRIT och Robin2. Instrumenten skiljer sig dock en hel del sett till egenskaper och användningsområden. Den enskilt största skillnaden är att SPIRIT lagrar all data i molnet och skickar data trådlöst. För användarna innebär det bland annat att man kan använda smarta…
februari 7, 2023
RadonmätningVilla

Vad kostar det att genomföra en radonmätning i en villa?

Att genomföra en radonmätning i en normalstor villa är varken krångligt eller särskilt dyrt. Särskilt inte om man beaktar att en ackrediterad mätning ger de boende klara och pålitliga besked om radonhalten och en möjlighet att vid behov åtgärda förhöjda halter som kan innebära en hälsorisk. För en enplansvilla kostar en mätning som ger ett årsmedelvärde från en knapp tusenlapp.…
januari 31, 2023
RadonmätningVilla

Fem vanliga misstag vid radonmätning i villor

Det finns flera tillfällen då en radonmätning i bostaden är särskilt angelägen. Vid en husförsäljning, ombyggnation, byte av ventilationen eller när en mätning inte genomförts de senaste 10 åren är några exempel när det är viktigt att få full koll på radonsituationen. Med erfarenhet från tiotusentals radonmätningar i ett stort antal länder har Radonova kunnat urskilja några vanliga misstag som…
januari 24, 2023
NyheterRadonmätning

Radonova ökar produktionskapaciteten med Viktor och Filip

Under de senaste åren har efterfrågan på effektiva och pålitliga radonmätningar ökat, både i Sverige och utomlands. För att stärka rollen som världsledande radonlaboratorium har det bland annat inneburit att Radonova under våren 2021 invigde en ny produktionslinje. Samtidigt har företaget stärkt sin organisation med flera nya medarbetare. De senaste tillskotten är Viktor Danestad (höger) och Filip Djerfh (vänster) som…
januari 17, 2023
ArbetsplatsRadonmätning

Fem vanliga misstag vid radonmätning på arbetsplatser

Det första man bör ha i åtanke är att den stora kostnaden vid radonmätning av en arbetsplats oftast ligger i tiden för utplacering och inhämtning av dosor. Kostnaden för att anlita radonkonsulter vid eventuella ommätningar bör också beaktas. Som i så många andra sammanhang lönar det sig därför att göra rätt från början. Särskilt som det enda sättet att kontrollera…
januari 10, 2023
Nyheter

Vi önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

På Radonova lägger vi ännu ett annorlunda och för många bitvis prövande år till handlingarna. Samtidigt som vi åter kunnat umgås har nya utmaningar tillkommit. Ser vi ut över världen är det tydligt att julefriden inte infinner sig för alla. För att göra en liten insats har Radonova i år valt att stötta UNICEF:s arbete. Nu hoppas vi att 2023…
december 20, 2022
NyheterRadonmätning

Ny handbok ska förenkla radonmätning på svenska skolor

Sedan införandet av Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM:s) nya metodbeskrivning och den nya vägledningen för skolor och förskolor som presenterades i oktober 2022 uppstår ofta frågor kring hur man ska mäta radon i skolor. Som Sveriges största radonlaboratorium har Radonova Laboratories därför tagit fram en handbok som vi hoppas ska göra det enklare att göra rätt och säkerställa att elever och personal på…
december 13, 2022