Skip to main content
0
Mätteknik

Därför ska man mäta radon under eldningssäsong

Den 1 oktober drog säsongen för radonmätning igång i Sverige. Egentligen kan man mäta radon året om. Men om man vill ha ett årsmedelvärde för radonhalten i sitt hem eller arbetsplats ska man mäta radon under eldningssäsong i minst två månader. I Sverige pågår den mellan 1 oktober och 30 april. I praktiken innebär det att man senast i slutet…
oktober 1, 2018
Nyheter

COIRA väljer radondosor från Radonova för stor internationell studie

Svenska Radonova Laboratories kommer att tillhandahålla radondosor i en stor internationell studie som genomförs av COIRA (Coalition of International Radon Associations). Projektet syftar till att jämföra radonmätningsresultat som utförs av världens mest framstående mätinstitut inom strålskydd. Projektet påbörjades i augusti 2018 och kommer att pågå i två år. – Det här är ett mycket viktigt projekt. Det kommer att bidra…
september 26, 2018
Arbetsplats

Radonmätning på arbetsplatser – guide för att följa den nya Strålskyddslagen

I samband med att den nya Strålskyddslagen trädde i kraft från 1 juni 2018 måste arbetsgivaren känna till radonhalten på arbetsplatsen och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att åtgärda radonhalter över det hygieniska gränsvärdet på 200 Bq/m³. I samband med införandet av den nya lagen uppstår ofta frågor kring hur radonmätning på arbetsplatser går till. Hur går…
september 20, 2018
Villa

Säsongen för radonmätning börjar 1 oktober – nu kan du ansöka om radonbidrag för åtgärd

Säsongen för att mäta radon börjar 1 oktober och sträcker sig fram till 30 april (eldningssäsongen). Nytt för i år är att man kan ansöka om radonbidrag. Genom att under denna period mäta med radondosor (minst 2 månader) kan man erhålla ett årsmedelvärde för radonhalten. Om en mätning visar att radonhalten ligger över referensvärdet på 200Bq/m3 bör man vidta åtgärder för att…
september 17, 2018
Nyheter

Radonova laddar upp inför kommande radonmätningar

Nu är det bara tre veckor kvar till starten på eldningssäsongen. På Radonova är vi väl förberedda och har lagret fullt av radondosor som kan användas för radonmätningar i flerbostadshus, småhus och arbetsplatser. Vi erbjuder Sveriges bästa service med: Högsta kvalitet och precision på mätningen bevisad vid internationella tester Mätningar ackrediterade enligt ISO 17025 och godkända av Strålsäkerhetsmyndigheten Utleverans inom…
september 12, 2018
Nyheter

Vi lanserar ny webbapplikation – information i realtid och helt nytt gränssnitt

Vi lanserar nu en ny version av vår webbapplikation för kunder och partner - RadOnline. Den nya webbapplikationen har ett helt nytt intuitivt gränssnitt och ger användarna säker tillgång till rapporter, mätuppdrag och annan data som uppdateras i realtid. Lanseringen av den nya applikationen syftar till att göra det ännu enklare att använda våra tjänster inom radonmätning och analys av…
september 1, 2018
Nyheter

FOI väljer Radonovas plastfilm för hantering av radiumprover

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har valt att använda Radonova Laboratories radontäta skyddsplast (plastfilm) för att hantera och försluta mätdosor som används för att analysera förekomsten av Radium226. Skyddsplasten används för att vakuumförpacka mätdosor och för att säkerställa att prover kan genomföras utan att förtida läckage påverkar mätresultaten. – Även om det i dag inte finns någon absolut radontät plastfilm är det…
augusti 27, 2018
NyheterMätteknik

Radonovas radonmätningar får högt betyg hos Europas ledande mätinstitut inom strålskydd

Radonova Laboratories har vid referenstester utförda av statliga tyska BfS (Bundesamt für Strahlenschutz) fått mycket goda resultat. Jämförande tester av fyra olika radonprover visar att Radonovas resultat i samtliga fall avvek mindre än tio procent från respektive referensvärde. BfS är Europas ledande aktör inom kalibrering av radonmätningsutrustning och en av det fåtal som är ackrediterade att kalibrera utifrån ISO 17025…
augusti 21, 2018
Flerbostadshus

Vilka krav ställer kommuner på radonmätning av lägenheter i bostadsrättsförening eller hyreshus?

Som Sveriges största radonlaboratorium får vi dagligen frågor om hur radonmätning av lägenheter i bostadsrättsförening och hyreshus görs på ett korrekt sätt. De viktigaste kraven från kommunerna, som är tillsynsmyndighet, kan sammanfattas i två punkter: Mätningen ska genomföras med radondosor från ett ackrediterat laboratorium. Mätmetoden ska vara ackrediterad enligt ISO 17025 av SWEDAC. Ackrediteringen borgar för en säker och tillförlitlig…
augusti 15, 2018
Nyheter

Global studie om radon bekräftar dess hälsofarliga konsekvenser

En studie som baseras på data från 66 länder och presenteras i Environmental Health Perspectives (EHP) bekräftar att det finns ett tydligt samband mellan exponering för radon och risken att drabbas av lungcancer. Uppdaterade data från år 2012 visar att cirka 226 000 människor under det året dog av radonrelaterad lungcancer. Det motsvarar att cirka tre procent av samtliga som…
juli 17, 2018