Skip to main content
0
Nyheter

ERA presenteras av Radonovas mätexpert vid radonmöte i Storbritannien

PHE (Public Health England) arrangerade i mitten av november den 17:e årliga upplagan av sitt nationella radonforum. Radonovas José-Luis Gutiérrez Villanueva var i anslutning till mötet inbjuden att presentera arbetet inom ERA (European Radon Association). För att minska de hälsofarliga följderna av radonexponering pågår det ett löpande utbyte av aktuell kunskap och erfarenheter på internationell nivå. – Här fick vi…
november 28, 2018
NyheterMätteknik

Radonova använder datummärkning för ännu säkrare mätning

Radonova Laboratories inför datummärkning på de detektorer som används vid radonmätning. Tillsammans med den nyligen lanserade vakuumförpackningen säkerställer datummärkningen att mätnings- och analysarbetet kan genomföras med högsta möjliga tillförlitlighet.  Tryggve Rönnqvist, teknisk chef på Radonova Laboratories, beskriver fördelarna med att datummärka mätdosorna: – Genom att datummärka varje enskild förpackning ökar vi mätsäkerheten vid korttidsmätningar ytterligare. Om man genomför en radonmätning…
november 21, 2018
MätteknikNyheter

Radonova utökar sin kapacitet för produktion och analys med fler anställda – Läs intervjun med vårt senaste tillskott

Benjamin Portin ser möjligheterna hos Radonova Som ny på jobbet är det inte alltid så lätt att komma in i sin roll. För Benjamin Portin har det dock gått snabbt att bli en del av Radonova Laboratories. Från att ha arbetat extra på Radonova arbetar Benjamin nu heltid på företagets produktions- och analysavdelning. – I mitt fall hjälper det förstås…
november 14, 2018
Arbetsplats

Johan Olsson leder Radonovas arbete att mäta radon på arbetsplatser

”Det är hög tid att ta den nya strålskyddslagen för arbetsplatser på allvar” Sedan den nya Strålskyddslagen trädde i kraft 1 juni 2018 måste landets arbetsgivare känna till radonhalten på våra arbetsplatser. Som arbetsgivare måste man också vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att åtgärda radonhalter över det hygieniska gränsvärdet 200 Bq/m³. Radonova Laboratories Johan Olsson är specialist…
november 7, 2018
MätteknikNyheter

Ecotrak® – radonmätning i mark

Radonova lanserar ny produkt för säker radonmätning i mark Radonova Laboratories lanserar en ny detektor som gör radonmätning i mark säkrare och enklare. Den nya detektorn Ecotrak® kan användas inför ny- och ombyggnation och ger snabba och tillförlitliga svar på vilken mängd radon som finns i den aktuella marken. Ecotrak® omfattas till skillnad från andra vanligt förekommande markdetektorer av internationella…
oktober 31, 2018
Nyheter

Radonova gör första leveransen av radondosor till Afrika

Radonovas första projekt på den afrikanska kontinenten. Svenska Radonova Laboratories har fått en order från IAEA som avser leverans av radondosor som ska användas vid radonmätning i Kamerun. Förutom leverans av mätdosor omfattar avtalet även analys av radonprover. Affären innebär att Radonova för första gången levererar material och tjänster för användning på den afrikanska kontinenten. – Den här ordern visar…
oktober 28, 2018
MätteknikNyheter

Radonova lanserar helt ny tät vakuumförpackning för radondosor

Radonova Laboratories lanserar en ny förpackningslösning som innebär att man med hjälp av ny maskinutrustning vakuumförsluter de mätdosor som används vid radonmätning. Denna vakuumförpackning bidrar till en ännu högre kvalitet och säkerställer att mätnings- och analysarbetet kan genomföras utan att förtida läckage påverkar mätresultaten. Vid radonmätning är det avgörande att detektorerna kan förslutas på ett sådant sätt att provresultaten är…
oktober 24, 2018
MätteknikNyheter

Radonmätning ännu enklare med ny webbapplikation

-Patrik Starck leder arbetet för ökad digitalisering Radonova Laboratories genomför ett omfattande arbete för att effektivisera och förenkla arbetet med radonmätning i hem och på arbetsplatser. Som ett led i den satsningen har Patrik Starck anställts som utvecklingsingenjör. Patrik kommer att ansvara för arbetet med en fortsatt digitalisering och produktutveckling. – Mätning och analys av radon är ett område där…
oktober 17, 2018
Flerbostadshus

Radonova lanserar kalkylator som gör radonmätning i flerbostadshus enklare

Radonova Laboratories har utvecklat en kalkylator som gör det enkelt att beräkna antalet mätdosor som behövs vid radonmätning i flerbostadshus. Kalkylatorn är framtagen för att snabbt svara på hur många mätdosor bostadsrättsföreningar och hyresvärdar behöver för att genomföra en effektiv och tillförlitlig radonmätning.  För att beräkna antal radondosor utgår Radonovas kalkylator från Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Samtidigt tar den hänsyn till att…
oktober 10, 2018
Nyheter

Radonova blir medlemmar i metroRADON

Svenska Radonova blir del av Europas största radonprojekt Radonova Laboratories har anslutit sig till metroRADON, Europas största radonprojekt inom radonfrågor och mätteknik. Medlemmarna i metroRADON utgörs av de främsta nationella aktörerna i Europa och omfattar såväl företag som olika universitet och forskningsinstitut. Som del av metroRADON kommer Radonova att bidra med mångårig erfarenhet av radonmätning med passiva enheter, det vill…
oktober 3, 2018