Skip to main content
0
All Posts By

Karl Nilsson

Nyheter

Vi lanserar ny webbapplikation – information i realtid och helt nytt gränssnitt

Vi lanserar nu en ny version av vår webbapplikation för kunder och partner - RadOnline. Den nya webbapplikationen har ett helt nytt intuitivt gränssnitt och ger användarna säker tillgång till rapporter, mätuppdrag och annan data som uppdateras i realtid. Lanseringen av den nya applikationen syftar till att göra det ännu enklare att använda våra tjänster inom radonmätning och analys av…
september 1, 2018
Nyheter

FOI väljer Radonovas plastfilm för hantering av radiumprover

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har valt att använda Radonova Laboratories radontäta skyddsplast (plastfilm) för att hantera och försluta mätdosor som används för att analysera förekomsten av Radium226. Skyddsplasten används för att vakuumförpacka mätdosor och för att säkerställa att prover kan genomföras utan att förtida läckage påverkar mätresultaten. – Även om det i dag inte finns någon absolut radontät plastfilm är det…
augusti 27, 2018
NyheterMätteknik

Radonovas radonmätningar får högt betyg hos Europas ledande mätinstitut inom strålskydd

Radonova Laboratories har vid referenstester utförda av statliga tyska BfS (Bundesamt für Strahlenschutz) fått mycket goda resultat. Jämförande tester av fyra olika radonprover visar att Radonovas resultat i samtliga fall avvek mindre än tio procent från respektive referensvärde. BfS är Europas ledande aktör inom kalibrering av radonmätningsutrustning och en av det fåtal som är ackrediterade att kalibrera utifrån ISO 17025…
augusti 21, 2018
Flerbostadshus

Vilka krav ställer kommuner på radonmätning av lägenheter i bostadsrättsförening eller hyreshus?

Som Sveriges största radonlaboratorium får vi dagligen frågor om hur radonmätning av lägenheter i bostadsrättsförening och hyreshus görs på ett korrekt sätt. De viktigaste kraven från kommunerna, som är tillsynsmyndighet, kan sammanfattas i två punkter: Mätningen ska genomföras med radondosor från ett ackrediterat laboratorium. Mätmetoden ska vara ackrediterad enligt ISO 17025 av SWEDAC. Ackrediteringen borgar för en säker och tillförlitlig…
augusti 15, 2018
Nyheter

Global studie om radon bekräftar dess hälsofarliga konsekvenser

En studie som baseras på data från 66 länder och presenteras i Environmental Health Perspectives (EHP) bekräftar att det finns ett tydligt samband mellan exponering för radon och risken att drabbas av lungcancer. Uppdaterade data från år 2012 visar att cirka 226 000 människor under det året dog av radonrelaterad lungcancer. Det motsvarar att cirka tre procent av samtliga som…
juli 17, 2018
Nyheter

Radioaktiva madrasser skapar ökat behov av säker radonmätning

Svenska Radonova Laboratories har tecknat sitt första samarbetsavtal i Asien. Avtalet som avser leverans av testkit för radonmätning och analys har tecknats med det Sydkoreanska företaget Hanil Nuclear. En av anledningarna till den ökade efterfrågan på tillförlitliga radonmätningar är upptäckten av radon i Sydkoreanska sängmadrasser levererade av företaget Daijin Bed Co. Initialt beräknas behovet av mätningar uppgå till några tusen…
juli 9, 2018
Nyheter

Radon Workshop – Radonovas mätexpert medverkar vid IAEA-möte

Som ett led i arbetet med att förbättra samordningen och bidra till mer enhetliga processer inom analys och mätning av radon arrangerade IAEA nyligen en radon workshop i Sarajevo. I egenskap av expert på radonmätning medverkade svenska Radonovas José-Luis Gutiérrez Villanueva. Som en av Europas ledande experter på området har vi ställt några frågor till José-Luis. Varför är en radon…
juli 2, 2018
Arbetsplats

Radon – Är Sverige rustat för att klara tillsynen?

För att uppfylla EU:s nya Strålskyddsdirektiv trädde en ny strålskyddslag i kraft den 1 juni. Den innebär bland annat nya krav på arbetsgivare med arbetsplatser där radonhalten överstiger 200 Bq/m³. Om referensvärdet trots åtgärder överskrids ska arbetsgivaren göra en anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten. De kan i sin tur kräva att arbetsgivaren tar till ytterligare åtgärder för att minska arbetstagarnas exponering för…
juni 17, 2018
NyheterVilla

Risk för missbruk när radonbidraget återinförs

För att bidra till sänkta radonhalter i privata hus återinförs från den 1 juli det så kallade radonbidraget. Med tanke på att cirka 500 svenskar varje år drabbas av lungcancer till följd av radon är återinförandet välbehövligt. Regeringen har redan under detta år avsatt 34 miljoner kronor för att åtgärden ska bidra till att minska befolkningens exponering för radon. I…
maj 28, 2018
Villa

Radonmätning vid husköp – en kort guide

Radon är en gas i vår inomhusluft som kan vara hälsofarlig vid för höga nivåer. Det är därför viktigt att du som husköpare tar reda på radonsituationen vid ett husköp. Om det är en seriös mäklare ska hon eller han i ett tidigt skede ha tagit fram uppgifter om radonhalten. Det händer dock att radonhalten inte är redovisad och därför…
maj 15, 2018