Skip to main content
0
All Posts By

Karl Nilsson

MätteknikNyheter

Förvärv ger Radonova ett komplett program för mätning av radon

Genom att förvärva radonmätinstrumentdelen inom Gammadata Instrument får Radonova ett komplett program för att mäta radon och förstärker sin position som världsledande inom radonmätning i hem och på arbetsplatser. Förvärvet innebär att Radonova nu kompletterar och utvecklar sitt program inom radonmätning med flera avancerade instrument och produkter. Genom att erbjuda ett heltäckande program för mätning av radon möter Radonova samtidigt…
januari 2, 2019
MätteknikNyheter

Radonova lanserar helt ny tät vakuumförpackning för radondosor

Radonova Laboratories lanserar en ny förpackningslösning som innebär att man med hjälp av ny maskinutrustning vakuumförsluter de mätdosor som används vid radonmätning. Denna vakuumförpackning bidrar till en ännu högre kvalitet och säkerställer att mätnings- och analysarbetet kan genomföras utan att förtida läckage påverkar mätresultaten. Vid radonmätning är det avgörande att detektorerna kan förslutas på ett sådant sätt att provresultaten är…
oktober 24, 2018
MätteknikNyheter

Radonmätning ännu enklare med ny webbapplikation

-Patrik Starck leder arbetet för ökad digitalisering Radonova Laboratories genomför ett omfattande arbete för att effektivisera och förenkla arbetet med radonmätning i hem och på arbetsplatser. Som ett led i den satsningen har Patrik Starck anställts som utvecklingsingenjör. Patrik kommer att ansvara för arbetet med en fortsatt digitalisering och produktutveckling. – Mätning och analys av radon är ett område där…
oktober 17, 2018
Flerbostadshus

Radonova lanserar kalkylator som gör radonmätning i flerbostadshus enklare

Radonova Laboratories har utvecklat en kalkylator som gör det enkelt att beräkna antalet mätdosor som behövs vid radonmätning i flerbostadshus. Kalkylatorn är framtagen för att snabbt svara på hur många mätdosor bostadsrättsföreningar och hyresvärdar behöver för att genomföra en effektiv och tillförlitlig radonmätning.  För att beräkna antal radondosor utgår Radonovas kalkylator från Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Samtidigt tar den hänsyn till att…
oktober 10, 2018
Nyheter

Radonova blir medlemmar i metroRADON

Svenska Radonova blir del av Europas största radonprojekt Radonova Laboratories har anslutit sig till metroRADON, Europas största radonprojekt inom radonfrågor och mätteknik. Medlemmarna i metroRADON utgörs av de främsta nationella aktörerna i Europa och omfattar såväl företag som olika universitet och forskningsinstitut. Som del av metroRADON kommer Radonova att bidra med mångårig erfarenhet av radonmätning med passiva enheter, det vill…
oktober 3, 2018
Mätteknik

Därför ska man mäta radon under eldningssäsong

Den 1 oktober drog säsongen för radonmätning igång i Sverige. Egentligen kan man mäta radon året om. Men om man vill ha ett årsmedelvärde för radonhalten i sitt hem eller arbetsplats ska man mäta radon under eldningssäsong i minst två månader. I Sverige pågår den mellan 1 oktober och 30 april. I praktiken innebär det att man senast i slutet…
oktober 1, 2018
Nyheter

COIRA väljer radondosor från Radonova för stor internationell studie

Svenska Radonova Laboratories kommer att tillhandahålla radondosor i en stor internationell studie som genomförs av COIRA (Coalition of International Radon Associations). Projektet syftar till att jämföra radonmätningsresultat som utförs av världens mest framstående mätinstitut inom strålskydd. Projektet påbörjades i augusti 2018 och kommer att pågå i två år. – Det här är ett mycket viktigt projekt. Det kommer att bidra…
september 26, 2018
Arbetsplats

Radonmätning på arbetsplatser – guide för att följa den nya Strålskyddslagen

I samband med att den nya Strålskyddslagen trädde i kraft från 1 juni 2018 måste arbetsgivaren känna till radonhalten på arbetsplatsen och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att åtgärda radonhalter över det hygieniska gränsvärdet på 200 Bq/m³. I samband med införandet av den nya lagen uppstår ofta frågor kring hur radonmätning på arbetsplatser går till. Hur går…
september 20, 2018
Villa

Säsongen för radonmätning börjar 1 oktober – nu kan du ansöka om radonbidrag för åtgärd

Säsongen för att mäta radon börjar 1 oktober och sträcker sig fram till 30 april (eldningssäsongen). Nytt för i år är att man kan ansöka om radonbidrag. Genom att under denna period mäta med radondosor (minst 2 månader) kan man erhålla ett årsmedelvärde för radonhalten. Om en mätning visar att radonhalten ligger över referensvärdet på 200Bq/m3 bör man vidta åtgärder för att…
september 17, 2018
Nyheter

Radonova laddar upp inför kommande radonmätningar

Nu är det bara tre veckor kvar till starten på eldningssäsongen. På Radonova är vi väl förberedda och har lagret fullt av radondosor som kan användas för radonmätningar i flerbostadshus, småhus och arbetsplatser. Vi erbjuder Sveriges bästa service med: Högsta kvalitet och precision på mätningen bevisad vid internationella tester Mätningar ackrediterade enligt ISO 17025 och godkända av Strålsäkerhetsmyndigheten Utleverans inom…
september 12, 2018