Skip to main content
0
All Posts By

Jonas Paulsrud

ArbetsplatsNyheter

Ny vägledning från SSM för radonmätning i skolor

De senaste åren har frågan om radon i landets skolor fått allt större uppmärksamhet. Statistik baserad på radonmätningar som genomförts mellan år 2017 och 2020 har också visat att 40 procent av svenska skolor har ett eller flera utrymmen med radonhalter över referensnivån 200 Bq/m³ . Den statistiken bekräftar samtidigt vikten av att fler skolor gör uppföljande radonmätningar som visar årsmedelvärdet…
november 1, 2022
MätteknikNyheter

Radonova lanserar ny mättjänst för uppföljande radonmätning på arbetsplatser

För att möta den ökade efterfrågan på tillförlitliga arbetsplatsmätningar lanserar Radonova Laboratories en ny mättjänst. Med SPIRIT mättjänst blir det nu enkelt att genomföra en uppföljande sju dagars radonmätning på arbetsplatsen. Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser ställer krav på en uppföljande mätning när årsmedelvärdet för radonhalten ligger över 200 Bq/m3. Med den elektroniska radondetektorn SPIRIT kan du nu…
oktober 26, 2022
Radonmätning

Europeiska radonveckan lyfte fram arbetet med radonförebyggande åtgärder

Under den sista veckan i september 2022 samlades ett antal ledande forskare, experter, myndigheter och branschföreträdare i norska Bergen för den europeiska radonveckan. European Radon Association (ERA) arrangerade workshops och den återkommande konferensen ROOMS (Radon Outcomes on Mitigation Solutions) var också en viktig del av programmet. I år var det övergripande temat ”radonförebyggande åtgärder och begränsning i nya och befintliga…
oktober 20, 2022
MätteknikRadonmätning

Viktigt att mäta rätt vid radonbesiktning

Om förhöjda årsmedelvärden över referensvärdet 200 Bq/m3 identifieras i en bostad eller på en arbetsplats ska man genomföra en radonbesiktning. Huvudsyftet är att identifiera orsaken till radonproblemet, det vill säga förstå var radongasen kommer från. När man väl vet det går det att planera en åtgärd för att sänka radonhalten. Att tänka på innan en radonbesiktning Besiktningen av bostäder och…
oktober 11, 2022
ArbetsplatsRadonmätning

Krav på uppföljande radonmätning på arbetstid innan åtgärd

Sedan den nya Strålskyddslagen infördes 1 juni 2018 har radonmätning på arbetsplatser blivit allt vanligare. Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning ska arbetsgivare inleda kartläggningen av radonsituationen på en arbetsplats genom att mäta med radondosor för att på så vis få fram radonhalten uttryckt som ett årsmedelvärde. Beräkningen av antal mätpunkter kan vara komplicerad utifrån metodbeskrivningen men genom att använda en kalkylator blir…
oktober 4, 2022
Nyheter

Radonova stärker närvaron i Frankrike med kontor i La Rochelle

Efterfrågan på tillförlitliga radonmätningar har under de senaste åren varit stor i Frankrike. Hårdare lagkrav och en relativt eftersatt marknad har gjort att Radonova haft möjlighet att bygga upp ett nätverk av lokala partner som behöver möta det ökade behovet av radonmätningar. För att ta nästa steg och stärka närvaron ytterligare har Radonova nu öppnat ett kontor i La Rochelle.…
september 27, 2022
NyheterRadonmätning

Radonmätning – nu är det dags för säsongsstart

Den 1 oktober börjar säsongen för radonmätning i Sverige. Egentligen kan man mäta radon året om men om man vill ha att ett årsmedelvärde för radonhalten i sitt hem eller på arbetsplatsen ska man mäta i minst två månader under eldningssäsongen. I Sverige pågår den mellan 1 oktober och 30 april. Genom en till stora delar digitaliserad process har Radonova…
september 21, 2022
Radonmätning

Strålskyddsmyndighet ifrågasätter värdet av radonkartor

I många länder har myndigheterna utformat olika nationella radonkartor som används för att illustrera områden där radonfrågan bör prioriteras. I en artikel publicerad av Eric Petermann, Peter Bossew och Bernd Hoffmann från statliga tyska BfS (Bundesamt für Strahlenschutz), ifrågasätter författarna användningen av radonkartor och dess inverkan på allmänheten. Radonkartor ska identifiera områden där risken för en hög radonhalt inomhus är…
september 6, 2022
FlerbostadshusMätteknikVilla

EcoTracker multilogger förenklar radonbesiktning av bostäder

Radonova lanserar nu en ny multilogger som gör att det blir enklare och går snabbare att genomföra radonbesiktningar i bostäder. EcoTracker erbjuder en kostnadseffektiv samtidig mätning på fyra punkter i fastigheten. Användaren får det första indikativa värdet redan efter fem minuter och ett mer tillförlitligt resultat erhålls efter en timme. EcoTracker multilogger är utvecklad för att användas vid radonbesiktningar där…
augusti 30, 2022
Radonmätning

Därför är radonmätning säsongsstyrd

Den 1 oktober börjar säsongen för radonmätning i Sverige. I den här artikeln förklarar vi varför den är säsongsstyrd. Det går visserligen att mäta radonhalten året om men om man vill ha ett årsmedelvärde (vilket i de flesta fall är ett krav) för sitt hem eller arbetsplats ska man mäta radon under den så kallade eldningssäsongen i minst två månader.…
augusti 16, 2022