Skip to main content
0
All Posts By

Jonas Paulsrud

MätteknikNyheter

Radonkartor visar inte radonhalten i en enskild byggnad

Radonkartor är ett begrepp som ofta kommer upp när man talar om risker för radon. En radonkarta visar på ett övergripande plan i vilka områden det finns risk för höga radonhalter. Dessa kartor finns både på nationell och regional nivå. Problemet med radonkartor är samtidigt att de är ett väldigt trubbigt verktyg för den som vill veta något om radonhalten…
februari 20, 2019
MätteknikNyheterVilla

Gamla mätrapporter är inte tillförlitliga

Vi får många frågor kring hur länge man kan lita på tidigare uppmätta radonhalter. Ofta ställs frågan i samband med köp eller försäljning av hus. Det är inte ovanligt att en säljare hänvisar till mätvärden som kan vara mer än 10 år gamla. De radonvärden som finns att tillgå är i de flesta fall gamla mätrapporter i dokument kopplade till…
februari 12, 2019
Nyheter

Radon som hälsofara – WHO-rapport

I WHO:s senaste rapport “Guidelines on Housing and Health” beskrivs hur människors boende och hälsa påverkas av olika faktorer. I rapporten beskrivs bland annat radon som hälsofara. Rapporten lyfter fram att radon bör betraktas som ett cancerframkallande ämne i nivå med tobaksrök. Radonets hälsofarliga effekter understryks bland annat av att WHO vill sänka referensvärdet för radon i hemmiljö till 100…
januari 30, 2019
NyheterMätteknik

Radonmätning i vatten – Radonova får högt betyg i EU-test

Radonova Laboratories har vid det jämförande EU-testet ”REM 2018” fått mycket goda resultat. Testet avser radonmätning i vatten och jämför medverkande laboratoriers analysresultat med ett referensvärde. Radonovas analys hade en avvikelse på i genomsnitt 3,8 procent i förhållande till referensvärdet. Avvikelser upp till 15 procent bedöms som ett godkänt resultat. – Det här är ett stort internationellt test som visar…
januari 23, 2019
NyheterMätteknik

Evict Radon: Kanadensiskt radonprojekt väljer Radonova för analys av radonprover

Svenska Radonova Laboratories har fått uppdraget att analysera radonprover i den stora kanadensiska kampanjen ”Evict Radon”. Kampanjen syftar till att minska förekomsten av radon i kanadensiska hem och lungcancer som en följd av exponering för radongas. Kampanjen som genomförs i provinsen Alberta leds av Dr Aaron Goodarzi vid universitet i Calgary.     Radonmätningarna görs i minst 90 dagar och analyseras…
januari 16, 2019