Skip to main content
0
All Posts By

Jonas Paulsrud

Radonmätning

Tre viktiga händelser i radonets historia

Radonfrågan är lika dagsaktuell som någonsin. Samtidigt finns det några skeenden i radonets historia som förtjänar en tillbakablick. Vi har samlat tre händelser som haft och fortsätter att ha en avgörande betydelse för hur vi tar oss an arbetet med att minska de hälsofarliga effekterna av förhöjda radonhalter. Upptäckten av radioaktivitet Vid förra sekelskiftet gjordes flera viktiga framsteg inom området.…
mars 28, 2023
MätteknikNyheter

Ny dashboard visualiserar radonsituationen i fastigheter

Med Radonovas nyutvecklade dashboard för SPIRIT-radonsensor kan man enkelt och tydligt visualisera radonhalterna i en fastighet. Förutom att visa radonhalterna skapar den nya lösningen också bättre möjligheter att använda radondata för driftoptimering av ventilationen på ett sätt som bidrar till lägre radonhalter och energiförbrukning. Den nya lösningen riktar sig främst till arbetsplatser, kommersiella fastigheter och skolor. I fastigheter med tidstyrd…
mars 14, 2023
RadonmätningVilla

Säkerställ att radonmätning är med på checklistan vid husaffären

Förhöjda radonhalter räknas normalt sett inte som ett dolt fel vid en husaffär eftersom det ingår i köparens undersökningsplikt. För att genomföra en trygg husaffär bör alltid radonfrågan finnas med på checklistan inför försäljning- och köp av en fastighet. Om det inte finns en ackrediterad radonmätning som är högst fem år gammal och visar en radonhalt under 200 becquerel per…
februari 28, 2023
MätteknikNyheter

Finska Strålsäkerhetscentralen STUK godkänner Radonovas radoninstrument SPIRIT

Radonova har erhållit den finska Strålsäkerhetscentralen STUK:s godkännande av SPIRIT radonsensor för användning vid radonmätning. STUK:s godkännande innebär att SPIRIT uppfyller de krav som finsk lag ställer på radonmätningsinstruments säkerhet och kvalitet. Det innebär också att Radonovas kunder i Finland kan använda ett tillförlitligt instrument som är godkänt av den finska tillsynsmyndigheten. STUK är en stark internationell referens – STUK:s…
februari 21, 2023
RadonmätningVilla

Fem tillfällen då du som privatperson bör mäta radon

Det finns allt större kunskap om de hälsorisker som radonexponering medför. Studier visar också att ett betydande antal lungcancerfall beror på just långvarig exponering för radongas. Samtidigt finns det fortfarande en relativt utbredd osäkerhet om när man bör mäta radonhalten i ett hem. För att göra det enklare att avgöra när det är dags att mäta listar Radonovas experter fem…
februari 14, 2023
MätteknikRadonmätning

Radonlogger: SPIRIT vs Robin2

På senare år har Radonova utvecklat och lanserat ett flertal avancerade radoninstrument och radonlogger. Bland dessa finns radonsensorerna SPIRIT och Robin2. Instrumenten skiljer sig dock en hel del sett till egenskaper och användningsområden. Den enskilt största skillnaden är att SPIRIT lagrar all data i molnet och skickar data trådlöst. För användarna innebär det bland annat att man kan använda smarta…
februari 7, 2023
RadonmätningVilla

Vad kostar det att genomföra en radonmätning i en villa?

Att genomföra en radonmätning i en normalstor villa är varken krångligt eller särskilt dyrt. Särskilt inte om man beaktar att en ackrediterad mätning ger de boende klara och pålitliga besked om radonhalten och en möjlighet att vid behov åtgärda förhöjda halter som kan innebära en hälsorisk. För en enplansvilla kostar en mätning som ger ett årsmedelvärde från en knapp tusenlapp.…
januari 31, 2023
RadonmätningVilla

Fem vanliga misstag vid radonmätning i villor

Det finns flera tillfällen då en radonmätning i bostaden är särskilt angelägen. Vid en husförsäljning, ombyggnation, byte av ventilationen eller när en mätning inte genomförts de senaste 10 åren är några exempel när det är viktigt att få full koll på radonsituationen. Med erfarenhet från tiotusentals radonmätningar i ett stort antal länder har Radonova kunnat urskilja några vanliga misstag som…
januari 24, 2023
NyheterRadonmätning

Radonova ökar produktionskapaciteten med Viktor och Filip

Under de senaste åren har efterfrågan på effektiva och pålitliga radonmätningar ökat, både i Sverige och utomlands. För att stärka rollen som världsledande radonlaboratorium har det bland annat inneburit att Radonova under våren 2021 invigde en ny produktionslinje. Samtidigt har företaget stärkt sin organisation med flera nya medarbetare. De senaste tillskotten är Viktor Danestad (höger) och Filip Djerfh (vänster) som…
januari 17, 2023
ArbetsplatsRadonmätning

Fem vanliga misstag vid radonmätning på arbetsplatser

Det första man bör ha i åtanke är att den stora kostnaden vid radonmätning av en arbetsplats oftast ligger i tiden för utplacering och inhämtning av dosor. Kostnaden för att anlita radonkonsulter vid eventuella ommätningar bör också beaktas. Som i så många andra sammanhang lönar det sig därför att göra rätt från början. Särskilt som det enda sättet att kontrollera…
januari 10, 2023