Skip to main content
0
All Posts By

David Hällström

Mätteknik

Vad är gränsvärdet för radon?

Orolig för att din bostad har ett för högt radonvärde? Den enda lösningen är att mäta för att kontrollera att man inte ligger över referensvärdet. Det referensvärde på 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) som man enligt myndigheter i Sverige bör understiga är uttryckt som ett årsmedelvärde. Genom att mäta med minst två radondosor i olika rum i minst två månader…
september 10, 2017