Skip to main content
0

Arbetsplatsmätning: Så undviker du en onödig ommätning

Så här i början av säsongen för radonmätning vill vi ge några tips som gör att du minskar risken för ommätning. Det första man bör ha i åtanke är att den stora kostnaden vid radonmätning av en arbetsplats ligger i tiden för utplacering och inhämtning av dosor. Kostnaden för radonkonsulter vid en eventuell ommätning ska också beaktas. Vid förhöjda värden kan dessutom radonkonsulten som anlitas för att åtgärda dessa arbeta betydligt effektivare om fler punkter har uppmätts.

– Vi ser varje mätsäsong flera exempel på verksamheter som själva beställt radonmätning utan att ha förkunskaper eller först konsultera sakkunniga om hur mätningen ska genomföras på bästa sätt. Det innebär i sin tur en klart större risk att mätningen behöver göras om eller kompletteras. Som i många andra sammanhang är det både billigare och enklare att göra rätt från början, kommenterar Karl Nilsson, vd för Radonova Laboratories.

Välj rätt metodbeskrivning

För att säkerställa att mätningen ger ett tillräckligt underlag rekommenderar vi att arbetsgivare som ska mäta radonhalten och är det minsta tveksamma om tillvägagångsättet använder den internationella metodbeskrivningen från IRMA (The International Radon Measurement Association). Den kommer förvisso resultera i fler mätpunkter än vad SSM:s metodbeskrivning anger. Å andra sidan riskerar man inte att missa mäta några utrymmen som sedan resulterar i en tidskrävande ommätning.

Förhöjda radonhalter går inte att förutse

Genom att studera Radonovas statistik framgår bland annat att mätningar på arbetsplatser inte alls följer ett lika bestämt mönster var höga radonhalter påträffas som vid mätning av till exempel flerbostadshus. Orsaken är främst att verksamhetslokaler i allmänhet har ett mer avancerat ventilationssystem. Det kan ge upphov till större lokala skillnader i tryck och därmed ge lokalt höga radonhalter.

Statistiken visar också att likartade arbetsplatser på olika ställen kan ha väldigt olika radonhalter. Man kan dessutom finna oväntat höga radonhalter oberoende av våningsplan eller var man mäter någonstans. Statistiken bekräftar i det avseendet vikten av att man mäter i tillräcklig omfattning. Man bör därför inte nöja sig med för få mätpunkter vid arbetsplatsmätningar.

Ge varje medarbetare klara besked

När det gäller radonmätning på arbetsplatser bör man inte underskatta den mänskliga faktorn. Rådet är att mäta på ett sådant sätt att varje medarbetare känner sig trygg och vet vilken radonhalt hen exponeras för. En otillräcklig mätning kan skapa osäkerhet och irritation. Det kan exempelvis handla om att kollegans arbetsutrymme mätts medan radonhalten i det egna arbetsrummet förblir oklar.
Förutom den psykologiska aspekten går det som sagt heller inte att förutse och säga att vissa utrymmen bör vara ”radonsäkra”. Radonhalten kan skilja stort bara på ett och samma våningsplan. Genom att ge varje medarbetare säkra besked undviker man missnöje och minskar risken för kompletterande mätningar.

Läs mer om arbetsplatsmätningar här»

ommätning

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.